Vzdělání v oblasti zdravotnictví je vhodné pro všechny zájemce, kteří mají chuť pomáhat a pracovat s lidmi. Přihlášky do kurzu je možné podat do 10. února.

Kurz pro sanitáře rozběhne českotěšínská nemocnice v únoru a předpokládaný konec je plánovaný na začátek května 2021. „Teoretická část výuky bude probíhat vždy v úterý a čtvrtek v odpoledních hodinách v prostorách nemocnice a Agel Střední zdravotnické školy. Následně uchazeči absolvují praxi na lůžkových odděleních naší nemocnice,“ uvádí členka představenstva nemocnice Alice Ručková a dodává, že v rámci této praxe navštíví kurzisté také pracoviště patologie, operačních sálů, rehabilitace nebo laboratoře.

Akreditovaného kvalifikačního kurzu Sanitář se mohou zúčastnit zájemci starší 18 let s ukončeným základním vzděláním a v dobrém zdravotním stavu. Přihlášku lze stáhnout na webových stránkách https://nemocniceceskytesin.agel.cz. Účastník kurzu platí poplatek ve výši 6 tisíc korun. „Pokud absolvent úspěšně ukončí kurz a nastoupí do zaměstnaneckého poměru v naší nemocnici, je mu celá výše kurzovného vrácená zpět,“ dodává Ručková.

Samotný kurz se těší velkému zájmu. Posledním, který pořádala českotěšínská nemocnice v loňském roce, prošlo celkem 11 kurzistů. Z toho všichni jej úspěšně absolvovali. Stává se, že již během praxe v nemocničních zařízeních dostávají účastnici kurzu nabídky práce. „V roce 2020 posílili náš tým celkem čtyři nově kvalifikovaní sanitáři. Naše nemocnice je uvítala na oddělení následné péče a na oddělení následné péče s rehabilitačním zaměřením,“ zmiňuje Alice Ručková.

Ostatním nově kvalifikovaným sanitářům byla nabídnuta spolupráce v jiných nemocničních zařízeních skupiny Agel, tedy například v Třinci-Podlesí.

Kvalifikační kurz je ukončen praktickou a teoretickou zkouškou. Po skončení kurzu obdrží absolventi osvědčení o způsobilosti výkonu povolání sanitáře s neomezenou platností.

Kdo je sanitář?

- poskytuje zdravotní péči pacientům pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka
- denně empaticky přistupuje k pacientům i jejich potřebám
- zvládá pomocné činnosti, jako je například základní ošetřovatelská péče, převoz pacientů na vyšetření i jejich polohování s cílem prevence proleženin
- manipuluje s technickým vybavením na operačních sálech
- dováží stravu na oddělení
- přebírá i ukládá léčiva pro pacienty