Tedy zařízení, zaměřené především na pacienty dlouhodobě hospitalizované a pacienty vyššího věku. Takto vysvětluje krajský zdravotní rada Martin Gebauer současnou restruktualizaci krajských nemocnic, která se týká také Orlové.

Ve městě vyvolaly dané informace velké emoce, lidé tam podepisují petici za záchranu nemocnice, na středu je svolaná i demonstrace.

„Občany Orlové, a to, že jsou zvyklí mít akutní lůžkovou péči v místě svého bydliště, plně chápu. Na samotnou demonstraci jsem přislíbil účast. Nicméně, stárnutí a úbytek obyvatel v regionu, rostoucí náklady na platy, energie, materiál a další položky, to vše posílá neúprosně všechny nemocnice do ekonomických ztrát. Vytvoření supercentra následné péče naopak orlovskou nemocnici zachrání,“ říká krajský zdravotní rada.

Co se tedy změní pro „běžné“ potřebné občany Orlové a okolí?

„Všechny ambulance zůstávají ve stávajícím režimu, v činnosti zůstává i rentgen, laboratoř a lékárna. Jediný rozdíl je v tom, že pacient, který bude potřebovat hospitalizaci, bude ležet v jedné z okolních nemocnic,“ vysvětluje Martin Gebauer.

V orlovské nemocnici postupně skončí i lůžková oddělení chirurgie, ortopedie a ARO. Po přesunu lůžkové interny do Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj tam má vzniknout větší a silnější oddělení.

„Záměrem je postupně vybudovat kvalitní a konkurence schopné pracoviště, kam budou rádi přicházet i noví lékaři. A v tom případě vybudovat specializované interní oddělení s několika dalšími podobory, jako je gastroenterologie, kardiologie a další,“ dodal krajský zdravotní rada.