Nemocnice prochází postupnou modernizací už několik let. Přesto jsou ještě oddělení, na která se ještě nedostalo. Patří mezi ně geriatrické oddělení, které už modernizaci potřebuje více než akutně.

Zastaralé je sociální zázemí. Toalety jsou sice oddělené pro muže a ženy, o sprchy se však musí dělit. „Určitě by to chtělo modernizovat. Vybavení je už opravdu letité," řekla dcera jedné z hospitalizovaných pacientek.

Vyměnit potřebují veškeré energetické rozvody, jiné budou pokoje pacientů i sesterna.

„Tato největší investiční akce spočívá v dispozičních úpravách jednotlivých pokojů a sociálních zařízení. Rekonstrukce se bude týkat i pracovišť sester, vyšetřoven a bude to stát 35 milionů korun. Z evropských dotačních fondů se podařilo pokrýt 80 procent předpokládaných nákladů, zbylou část zaplatí kraj, který nemocnici zřizuje," vysvětlil při prohlídce oddělení provozně-technický náměstek Rostislav Šimanský.

Rekonstrukce by měla začít na jaře a potrvá několik měsíců. Provoz oddělení bude přestěhován do jiného traktu nemocnice, na pacienty tak nebude mít žádný rušivý vliv. „V rámci nemocnice máme volnou jednu jednotku, kam se přestěhujeme" potvrdil primář geriatrického oddělení Milan Kaifosz.