Výsledky studie byly nakonec publikovány v odborném zahraničním impaktovaném tisku, v pondělí pak za účasti děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity Rastislava Maďara, ředitele Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj Iva Žolnerčíka a náměstka pro léčebnou péči Miroslava Homzy byla podepsaná rámcová smlouva o spolupráci mezi karvinskou nemocnicí a fakultou.

Cílem spolupráce je navázat oboustranně těsnější vztahy mezi klinickými obory a oddělením vědy a výzkumu nemocnice i fakulty.

Nemocnice Karviná-Ráj.
Nemocnice v Karviné-Ráji dokončila studii testování na covid pro ministerstvo

„Naše fakulta hledá nové formy spolupráce a vzájemné synergické aktivity s významnými poskytovali zdravotní péče. Tato dohoda otevírá dveře k oboustranně výhodné spolupráci, která přispěje k rozvoji obou institucí a současně ke zlepšení vědy, výuky a tím následně i péče o pacienty,“ míní optimisticky děkan Lékařské fakulty OU Rastislav Maďar.

„I nemocnice regionálního typu může být pro budoucí studenty lékařských i nelékařských oborů zajímavým pracovištěm. Naše nemocnice disponuje několika pracovišti nadregionálního významu a jsme přesvědčeni, že máme všem studentům Lékařské fakulty co nabídnout,“ odpovídá ředitel NsP Karviná-Ráj Ivo Žolnerčík.

Na snímku zleva Andrej Babiš a Roman Prymula.
Výsledek studie z Karviné: Antigenní testy jsou vhodné pro plošné testování

V čem konkrétně bude spočívat spolupráce mezi oběma subjekty, popsal náměstek léčebné péče a garant oboru kardiologie na lékařské fakultě univerzity doktor Miroslav Homza. „Přednáším na fakultě naší univerzity v podstatě od jejích počátků. Jsem přesvědčen, že studenti lékařské fakulty potřebují do praxe na klinických pracovištích, aby navnímali medicínu se všemi jejími krásami i úskalími. Naše klinická pracoviště umožní studentům mnohem užší kontakt s pacientem a bližší seznámení se s odbornými dovednostmi jednotlivých pracovišť. Umožníme studentům pracovat na vědeckých projektech, které již nyní v nemocnici běží, nebo se připravují. Současně vítáme participaci na vědeckých projektech fakulty, které již nyní realizujeme na našich pracovištích. Pro studenty máme připravený zajímavý stipendijní program a jsme připraveni vyhovět jejich potřebám stáží ve vybraných oborech,“ uzavřel doktor Homza.