Součástí I. fáze rekonstrukce interního lůžkového oddělení je vybudování sociálních zařízeních na pokojích pacientů, vybavení novým, moderním nábytkem. Pokoje jsou dimenzovány tak, aby splňovaly standarty moderní lůžkové stanice. V rámci nově zrekonstruovaného oddělení je také nadstandartní pokoj, splňující komfort a intimitu hotelového typu.

„Za poslední čtyři roky ‚přiteklo‘ do krajských zdravotnických zařízení přes dvě miliardy korun na investice. Staráme se také o obměnu lékařské techniky, podporujeme další elektronizaci procesů ve zdravotnictví, modernizujeme a zateplujeme nemocniční budovy.
To vše proto, aby zdravotní péče v kraji byla kvalitnější a bezpečnější, pacienti se léčili v komfortnějším prostředí a personál měl pro svou práci dobré zázemí,“ řekl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer.

Po ukončení I. fáze rekonstrukce interního lůžkového oddělení je k dispozici kapacita 35 lůžek, včetně 6 lůžek intermediální péče.
I. fáze rekonstrukce interního lůžkového oddělení byla financována zřizovatelem nemocnice, Moravskoslezským krajem ve výši 6 mil. Kč.
Projekt optimalizace zdravotní péče pokračuje v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj vybudováním nových ortopedických operačních sálů včetně dospávacích lůžek. Jeho cílem je vybudovat moderní, špičkové pracoviště, které bude sloužit k zajištění kvalitní péče pro všechny pacienty. Investiční záměr je financován zřizovatelem nemocnice, tedy Moravskoslezským krajem ve výši 40 mil. Kč. Stavba bude zahájena na konci září letošního roku a předpokládáme její dokončení po pěti měsících.

Po této rozsáhlé stavební akci se vrátíme k dokončení druhé fáze rekonstrukce interního lůžkového oddělení. Celý projekt rekonstrukce obou interních lůžkových stanic ve výši 12 mil. Kč financuje Moravskoslezský kraj.