„Otevření místa je z hlediska kraje samozřejmostí, jakož i standardní zdravotní péče o občany Orlové. Zejména starost o starší občany je a bude prioritou. Jakmile dorazí větší počet očkovací látky, naši zdravotníci jsou připraveni se toho úkolu zodpovědně zhostit. Rád bych touto cestou poděkoval našim zdravotníkům za jejich obtížnou práci,“ prohlásil náměstek hejtmana Martin Gebauer.

Diskusi o zřízení očkovacího centra v Orlové zahájil ředitel nemocnice Ivo Žolnerčík se starostou Orlové Miroslavem Chlubnou již začátkem roku. Nyní se vše povedlo dořešit.

„Nemocnice v Orlové je dlouhodobým, stabilním partnerem v poskytování zdravotní péče pro občany ve městě. Zejména v době pandemické krize vnímáme naši roli poskytovatele zdravotní péče jako klíčovou, proto bude v prostorách nemocnice zřízeno očkovací centrum. Pro nás je klíčové, aby byl k dispozici dostatek vakcín, abychom mohli začít masivně očkovat. Současně očekáváme, že se do očkování zapojí i praktičtí lékaři, kteří své pacienty znají a mohou posoudit vhodnost očkování,“ vysvětlil ředitel NsP Karviná-Ráj Ivo Žolnerčík.

Seniory rozveze taxík

Orlová vnímá zřízení očkovacího centra ve městě velmi pozitivně. „Jsme rádi, že kraj i Nemocnice s poliklinikou v Karviné vyslyšeli nejenom naše přání, ale i přání občanů. Pro ty, kteří se chtějí očkovat, je skvělá zpráva to, že nebudou muset cestovat do jiných měst. Musíme si uvědomit, že se v první řadě jedná o lidi starší, pro které může být problém se dopravit mimo území města,“ upozornil starosta Orlové Miroslav Chlubna.

Město pro dopravu starších občanů využívá nově zavedený Taxík Maxík – Senior dopravu, která by měla zajišťovat i převoz lidí do očkovacího centra nejen ve městě, ale i přilehlých obcích.