„Vyšetření se týká zejména žen po menopauze, dále pacientů s onemocněním zažívacího traktu, endokrinologickými chorobami jako je například onemocnění štítné žlázy. Přístroj využíváme rovněž u pacientů při dlouhodobé terapii kortikoidy nebo starších pacientů s bolestmi páteře a po mnohočetných zlomeninách,“ řekl primář interního oddělení Pavel Vávra.

V nynější době je denzitometr součástí interního oddělení nemocnice, ale je využíván i lékaři jiných specializací. Nejvíce na odděleních ortopedie, neurologie, ale také gynekologie, chirurgie a geriatrie. „Pacienti, u kterých se prokáže osteoporóza, mohou být dále sledováni a léčeni v osteologické ambulanci, která funguje v nemocnici více než pět let. Vyšetření denzitometrem se provádí na doporučení odborného či praktického lékaře a je plně hrazeno zdravotní pojišťovnou. Standardně se vyšetřuje oblast bederní páteře a kyčle. Lze však provést i takzvanou celotělovou denzitometrii a vyšetření pacientů po náhradě kyčelního kloubu, sledovat v časových odstupech vývoj zdravotního stavu a správně na něj reagovat,“ doplnil primář.

V rámci rozsáhlé koncepce nemocnice pro období let 2005 až 2007 byl přístroj zakoupen z prostředků havířovské nemocnice v lednu loňského roku. Nemocnice věří, že i v budoucnu bude počet vyšetření narůstat a naplní svůj cíl dobudovat komplexní osteologické pracoviště s možností adekvátní léčby pacientů s osteoporózou.

Zájemci o denzitometrické vyšetření se mohou osobně nebo telefonicky objednat v nemocnici a domluvit si den i čas návštěvy. Ordinační hodiny jsou po celý pracovní týden.