V roce 2006 došlo k významnému kroku vedení nemocnice, které rozhodlo, že při své cestě za vyšší kvalitou a důvěrou pacienta, sloučí své síly se Spojenou akreditační komisí ČR (SAK). Výsledkem sjednoceného postupu, je snaha nemocnice získat Národní akreditaci SAK, což je účinný nástroj pro zavádění, rozvoj a kontrolu trvalého zvyšování kvality a bezpečného fungování nemocnic.

„K novým hodnotám nemocnice patří lidský a citlivý přístup ke klientům, respektování jejich přání a názorů, nespokojit se s průměrností, ale snažit se o kontinuální kvality a bezpečnost práce, podporovat aktivní a kreativní přístup zaměstnanců. Hlavním posláním nemocnice je naslouchat svým klientům a nabízet všem kvalitní a bezpečnou péči,“ řekla tajemnice Rady kvality Olga Chomičová.

Několikaměsíční spolupráce s SAK ČR a práce zaměstnanců havířovské nemocnice směřují k cíli, kterým je stát se uznávanou nemocnicí, která soustavně usiluje o vysokou kvalitu, bezpečnost léčebné a ošetřovatelské péče, efektivitu péče, profesionální přístup a ekonomickou stabilitu nemocnice.

„Akreditace je oficiální uznání, že zdravotnické zařízení je způsobilé organizačně i technicky k poskytování kvalitní zdravotní péče. O tom, zda zdravotnické zařízení splňuje podmínky nejméně 50 akreditačních standardů, se přesvědčí inspektoři Spojené akreditační komise ČR během akreditační inspekce přímo v nemocnici. V případě pozitivního výsledku této inspekce, obdrží zdravotnické zařízení na tři roky akreditační certifikát, který je vysvědčením o tom, že zdravotnické zařízení splňuje požadavky na kvalitu,“ vysvětluje tajemnice.

Na projektu již nemocnice pracuje půl roku. „V současné době je vypracováno 15 nových akreditačních standardů, přičemž některé standardy nebude muset nemocnice znovu vytvářet, neboť velkou část podmínek již naplňujeme vnitřními předpisy a směrnicemi. Zároveň byli jmenováni auditoři z řad zaměstnanců, kteří budou mít za úkol kontrolu dodržování postupů vyplývající ze standardů, nařízení a směrnic,“ doplnila Olga Chomičová.

Nemocnice v Havířově věří, že vynaložené úsilí povede ke zdárnému splnění náročných podmínek SAK a získání Národní akreditace v roce 2008.