„V nemocnici probíhá interní šetření, které má odhalit viníka krádeže. Proti němu budou vyvozeny přísné závěry podle pracovně-právních předpisů. Jménem nemocnice bych ráda vyjádřila rodině zemřelé naši lítost a ujištění, že budou o výsledcích šetření informování. Chci zdůraznit, že se to u nás stalo poprvé v historii. Naopak, často řešíme případy, že si pozůstalí pro věci zemřelého vůbec nepřijdou. Přesto tento případ ukázal, že bude třeba změnit opatření týkající se věcí zemřelých pacientů,“ vysvětlila mluvčí karvinské nemocnice Dorota Havlíková.

Stejně jako v každé nemocnici i tady platí, že se veškerý majetek zemřelých řádně sepisuje a dále pak uchovává až do chvíle, než si ho převezmou příbuzní zemřelého.

„V tomto konkrétním případě byl problém v tom, že pacientka měla opuchlé prsty a prsteny nešly sundat,“ dodala mluvčí nemocnice. Zemřelá žena byla převezena i s prstýnky na patologii do chladící místnosti.

„Podle zprávy patologa žena na sobě neměla žádné snímatelné ozdoby,“ uzavřela Havlíková. Celá záležitost byla předána policii, která věc nyní šetří. „Mohu potvrdit, že jsme přijali od karvinské nemocnice trestní oznámení,“ řekla policejní mluvčí Zlatuše Viačková.

Deník se v této záležitosti obrátil na okolní nemocnice. Například v českotěšínské nemocnici patologie neexistuje, jsou zde pouze chladící boxy pro zemřelé. „I tak ovšem musím konstatovat, že za poslední roky se v naší nemocnici nic zemřelým neztratilo. Všechny věci a cennosti jsou řádně dokumentovány,“ potvrdil Deníku mluvčí českotěšínské nemocnice Tomáš Želazko.

V havířovské nemocnici se také zatím nestal případ, aby byla zemřelému pacientovi ukradena osobní věc nebo cennosti. „To, co se stalo v karvinské nemocnici, je opravdu smutné a závažné. My jsme žádný takový případ nezaznamenali,“ řekla vrchní sestra nemocnice Anna Tomečková.
Rodinným příslušníkům jsou na základě občanského průkazu a podpisu cennosti pozůstalého vráceny zpět. Finanční částka však nesmí přesáhnout tisíc korun.

„Pokud měl pacient u sebe větší obnos peněz, my můžeme podle směrnice pozůstalému navrátit částku jen do tisíce korun, jelikož vyšší finanční částka spadá do dědického práva,“ dodala vrchní sestra Anna Tomečková.

Vyjádření bohumínské nemocnice se nám nepodařilo získat, vedení nemocnice bylo právě na mezinárodním kongresu mimo republiku.