Pro zdravotnická zařízení to znamená mimo jiné zavést k tomuto nejefektivnější administrativu tak, aby evidence byla průhledná a pacienti nečekali fronty.
Havířovská nemocnice se rozhodla, že zakoupí automaty. „Jsme velké zařízení a hledali jsme způsob, jak co nejlépe se této změně přizpůsobit. Zvolili jsme nákup z vlastních zdrojů dvou automatů, které budou umístěny v hlavních vchodech nemocnice,“ řekla ředitelka Věra Kovářová.

Na přístroji si každý člověk zvolí, jaký poplatek potřebuje při návštěvě nemocnice. Přesné místo, kde budou tyto dva přístroje umístěné, ještě není zcela známo. Musí být dobře dostupné a nesmí překážet.

„Automat bude jednak na mince, ale také na sto a dvousetkorunové bankovky. Víme, že denně navštěvuje především ambulance až 1500 osob. Proto podle prvního období budeme sledovat, jak se chod osvědčí a zda nebude třeba zakoupit přístrojů více,“ dodala ředitelka.

Změny ministerstva jsou rozsáhlé, a musí se na ně připravit zaměstnanci, ale i pacienti. „V průběhu prosince budeme veřejnost dobře informovat i pomocí médií ohledně všech změn. Tak, aby byl zajištěn plynulý přechod k novým pravidlům bez jakýchkoliv komplikací,“ doplnila Věra Kovářová.

Může však nastat situace, že pacientů bude méně, a to především na pohotovosti, kde je poplatek nejvyšší - devadesátikorunový. Lidé začnou více zvažovat, zda je ošetření tak akutní. V poslední době se rozmohl trend, že jsou pohotovosti využívány jako běžné praktické ordinace, ale bez front a čekání. To by se mělo změnit. Také především starší lidé se naučili si shromažďovat léky doma, takzvaně do zásoby. To by se jim však nyní mohlo prodražit, jelikož za každý recept se bude platit třicet korun.

Poplatek za recept nebude možno hradit přes bankomat, ale částku pacient zaplatí přímo lékárníkovi.