Za měsíc září to bylo 51 novorozeňat a vprvním týdnu října 13 a převládaly holčičky. Vše by se ale mělo brzy změnit, po dokončení rekonstrukce. Nyní sice těhotné ženy hodně využívají předporodních nácviků a cvičení rodit však odcházejí do jiných nemocnic.

„Dnes je modernizace a příjemný pobyt vnemocnici to základní a rozhodující. Především právě na gynekologicko-porodnickém oddělení. Víme, že statisticky zaostáváme, a že nám rodičky utíkají do jiných měst, ale věříme, že vše se postupně změní, až bude dokončené celé nové oddělení. To bude moderní a příjemné. Věříme, že poté se porodnost zvýší,“ řekla vrchní sestra Anna Tomečková.

Nemocnice chce do konce tohoto roku dokončit veškeré rekonstrukce. „Operační i porodnické sály včetně vybavení jsou již dokončeny. Rozhodli jsme se však, že uděláme celé nové oddělení, tak aby vše bylo na jednom patře. To znamená, že zde také bude porodnicko-novorozenecké oddělení a gynekologické, vše dobře vybavené,“ dodala Anna Tomečková.