„Já osobně jsem sice podepsala, ale výhrady mám stejné jako ostatní doktoři. Prostor na ordinování je malý, skoro si tam šlapeme se sestrou na záda a vybavenost denní místnosti je zcela nevyhovující. Stávající vedení však slíbilo, že do září určité věci napraví. Pokud by se podmínky na pohotovosti nezlepšily, nepodepsala bych prodloužení smlouvy, která je platná do 31. ledna následujícího roku,“ řekla dětská lékařka Danuše Nytrová.

Po jednáních se vedení podařilo zaplnit kapacitu asi z 90 procent doktory, kteří se podílí na službách. Pro zubní pohotovost podepsali smlouvu všichni. Největší výhrady mají především dětští lékaři.

„Dohodli jsme se na určitých kompromisech. Přestěhujeme dětskou pohotovost do prostor dětského centrálního příjmu, kde je lepší vybavenost a celkové podmínky. Také denní místnost postupně vybavujeme tak, abychom doktorům v možné míře v opodstatněných požadavcích vyhověli. Myslím si, že se dá vždy na všem dohodnout. Je špatné, že ne všichni lékaři si uvědomují, jakou mají povinnost ke svým pacientům. Pokud by sloužili všichni, vycházela by lékařům jedna služba za měsíc,“ řekla zastupující ředitelka nemocnice Petra Eliášová.

Doktoři si zřejmě uvědomují, že mezera je v zákoně. V současné době totiž nejsou povinni zajišťovat péči pro své pacienty po celý den a povinnost podílet se na zabezpečení lékařské služby první pomoci je zákonem stanoveno v rozsahu nepřekračujícím únosnou míru. Co je to ale únosná míra, srozumitelně stanoveno není.

„Je to opravdu problém, my z pohledu nemocnice praktiky nutit nemůžeme, nicméně pokud zbylí lékaři smlouvu nepodepíší, bude to řešit krajský úřad,“ dodala Eliášová.