Jsme stále ještě na začátku roku. Zkusme si připomenout, jaké má obec na letošek naplánované investice?
Je jich několik. Tou asi nejdůležitější je oprava bývalé polské, tzv. červené školy. Po této opravě by se tam měl přestěhovat obecní úřad. Je to budova z počátku 20. století, jedna z nejstarších v obci. Rekonstrukce začala už loni, ale když se v budově začalo „vrtat“, zjistilo se, že je dostavovaná postupně a že třeba má v každé místnosti jinou úroveň podlah a další věci. Proto tam museli přerušit práce a vrátit tam projektanta, udělat sondy a tuto stavbu „doprojektoval“. Takže překonáváme problémy. Doufáme ale, že do konce roku bude hotovo.
Druhou zásadní investicí bude přestavba hasičské zbrojnice, která dnes už nesplňuje požadavky hned v několika ohledech. Koneckonců je to budova z třicátých let. Hasiči chtějí větší a hlavně vyšší garáž, zřejmě plánují nákup nového auta, takže projektant část budovu zvedl, což znamená náročnější a nákladnější rekonstrukci.

Horní Suchá. Starosta obce Jan Lipner.Horní Suchá. Starosta obce Jan Lipner.Zdroj: Deník/Tomáš JanuszekCo nějaká klasika, jako je kanalizace, čistička, chodníky nebo opravy komunikací?
Jasně, i v této oblasti toho máme hodně v plánu. Například opravíme cesty ve Staré kolonii (finské domky naproti bývalému Dolu František u železniční trati – pozn. red.). Po letech opakovaných žádostí na financování tzv. „starých zátěží po hornické činnosti“ se nám na to podařilo získat peníze z ministerstva financí.
Částečně jsme už začali s opravami z vlastních peněz, letos nás čeká oprava dešťové kanalizace v kolonii a nový povrch ulic. Bude to náročné, musíme opravit celkem šest kilometrů. V plánu ale máme opravy i dalších místních komunikací, například ulice Brigádnická, chceme dodělat spojnici nových finských domků s ulicí Těrlická směrem k nádraží. Zatím je tam jen část chodníku a zbytek pouze nezpevněná stezka. Jinak v obecní části Podolkovice doděláváme dětské hřiště, chceme tam ještě přidat nějaké workoutové prvky. No a u multifunkčního centra Sušanka, které jsme vybudovali z bývalého nákupního střediska, se momentálně dělá nové parkoviště a okolní zpevněné plochy.

Na katastru obce se střetávají majetky a infrastruktura obecní, OKD anebo společnosti Asental, která vlastní pozemky bývalého OKD. Nezpůsobuje to nějaké problémy při rekonstrukcích a podobně?
Bohužel občas ano. Už jsem zmínil kolonii „Starých“ finských domků, jež kdysi patřily OKD, a dnes jsou majetkem společnosti Heimstaden. Vadí nám, že se majitel o svůj majetek stále řádně nestará, neinvestuje do něj a dokonce si jej nechává nájemníky ničit. Možná by nebylo špatné vrátit se k režimu jakýchsi domovníků, kteří by na svůj rajón dohlíželi a pomáhali lidem řešit jejich problémy. V kolonii je sice trochu divoká sociální skladba, ale i nepřizpůsobiví se musí přizpůsobit. Každopádně to chce také tvrdší ruku. Já ale věřím, že se dá najít řešení.
Obec má zájem prostředí kolonie společně s vlastníkem rekultivovat, dokonce jsme přišli s tím, že dvojdomky budeme odkupovat, požárně je rozdělíme, přidělíme dvě čísla popisná, zmodernizujeme a budeme dbát na to, aby je nájemníci neničili. Třicet let jsme se snažili vlastníka přesvědčit, aby nám domy odprodával a s každou změnou majitele přišla stopka. To mě docela štve.

Horní Suchá. Stará hornická kolonie.Horní Suchá. Stará hornická kolonie.Zdroj: Deník/Tomáš Januszek

Je něco, co ještě obec trápí?
Určitě ne celou obec, ale část lidí určitě. Majitelé domků ve východní část obce v minulosti pohodlně využívali kanalizační sběrač Dolu 9. květen, fungovala tam například dohoda s vodárenskou společností a majitelé domků tam dodnes neplatí stočné. A přestože šachta už není, sběrač dodnes funguje. OKD ho chtělo obci předat, ale jelikož je v katastrofálním stavu, odmítli jsme ho převzít. Je třeba ho modernizovat a to jsou milionové investice. Jsem zvědavý, jak se s tím OKD, resp. jiný budoucí vlastník uzavřeného dolu do budoucna popere.

Když jsme mluvili o Staré kolonii, máte v obci i druhou, které se říká Nová. Tam podobné problémy jako u Františku nejsou?
Tam jsou zase jiné. Tím, že se před lety podařilo po dlouhých jednáních obce s OKD tamní domky doprodat, začali noví majitelé „hospodařit“ na vlastním a kolonie vypadá velice hezky, ale… Někteří si začali, většinou „na černo“ přistavovat různé garáže, přístřešky a své nemovitosti různě přestavovat, což se podepsalo na vzhledu té kolonie. Navíc to v některých případech omezuje sousedy. Obec proto ve snaze tomuto zabránit, přijala regulační plán, proti kterému se samozřejmě zvedla vlna odporu. Přítrž tomu zřejmě udělá až nový stavební řád, vehementně prosazovaný touto vládou, díky němuž se bude muset více uplatňovat tzv. institut „odstranění stavby“. Už téměř nemožné bude dodatečné stavební povolení.

Co rozvojové aktivity obce? Počítá územní plán s nějakou novou zástavbou?
Náš územní plán se snaží držet výstavbu v mantinelech. Nejsou třeba desítky nových domů. Náš občan rozhodně nebude šťastnější, když bude bydlet v obci, která bude mít pět nebo šest tisíc obyvatel. Domků je v obci docela dost, a pokud stavět, tak leda v prolukách, kde jsou inženýrské sítě. Není naším cílem mít v obci o tisíc obyvatel více.