Nezaměstnanost na Karvinsku se za poslední měsíc snížila téměř o celé procento.

K poslednímu říjnovému dni bylo v okrese Karviná celkem 20 439 uchazečů o zaměstnání, což je o 869 méně, než na konci září. Z pěti velkých měst vykazuje nejvyšší míru nezaměstnanosti Karviná (15,57 %), Havířov (14,43 %) a Orlová (14,17 %). Průměr celému okresu zlepšují Český Těšín (11,61 %) a Bohumín (10,07 %).

Snižování nezaměstnanosti, jak ji, co by velký úspěch, úřady práce prezentují, není tak růžové, jak se zdá. Přes avizované snižování nezaměstnanosti se skutečný počet lidí bez práce přesto každý měsíc zvyšuje.

Ne každý nezaměstnaný je uchazeč o práci

Lidí, kteří ztrácejí práci, je totiž stále více než těch, kteří si zaměstnání najdou. Úřady práce vykazují snižování nezaměstnanosti tím, že uvádějí počty oficiálních uchazečů o zaměstnání, nikoli skutečný počet nezaměstnaných.

Například v říjnu přišlo na Karvinsku o práci 1 450 lidí. Zaměstnání si naopak našlo jen 1 332, ale podle úřadu práce se nezaměstnanost snížila, protože dalších 987 uchazečů ze své evidence vyřadil.

Právě ve vyřazování uchazečů z evidence jsou úřady práce úspěšnější, než v pomáhání najít práci. Z evidence se vyřazují lidé, kteří pracovat nechtějí, nesplňují podmínky rekvalifikace nebo se třeba dočkají důchodového věku.

„Počet vyřazených uchazečů vyšší než dva tisíce osob se v tomto měsíci projevil v celé historii úřadu práce pouze čtyřikrát. Na počtu vyřazených se zvýšenou mírou podíleli uchazeči, kteří si našli zaměstnání sami a uchazeči, kteří byli vyřazeni sankčně pro nespolupráci a nesoučinnost s úřadem práce. Jejich podíl na celkovém počtu vyřazených činil v říjnu dokonce 24,8 procenta. Odmítání doporučené pracovní příležitosti se projevuje ve zvýšeném počtu vyřazených z evidence,“ uvedl ředitel Úřadu práce Karviná Jiří Montag.