Nezralé dítě by ze školy mohlo mít trauma a zbytečné psychické problémy. Psychický stav dítěte jsou kompetentní posoudit pracovníci Pedagogicko-psychologických poraden. Zjišťují jeho dostatečnou či nedostatečnou zralost a vydávají ředitelům škol doporučení pro odklad nástupu do první třídy.

„Největší nápor dětí jsme zaznamenali od března do května, tedy po zápisech. Přicházeli k nám rodiče, kteří si sami nebyli jisti, zda je jejich předškolák připravený na přechod ze školky do školy. Dítě může být například příliš hravé, nedokáže se dostatečně dlouho koncentrovat nebo může mít logopedické problémy,“ řekla pracovnice poradny Hana Dočkálová.

Druhý posudek musí ještě zpracovat pediatr, který posoudí, zda dítě nemá nějaké fyzické nedostatky nebo nebývá často nemocné. Pro ředitele škol je to velice důležité a apelují na rodiče, aby posudky byly zpracovány v co nejkratším čase, jelikož musí vědět, kolik míst bude v září prvňáky obsazených. „Nyní o prázdninách poradna tyto posudky nedělá, ale čekáme na počátku září ještě několik rodičů, kteří na to před prázdninami zapomněli,“ dodala Dočkálová.
Může se stát, že si rodič všimne během prvních měsíců docházky, že není něco v pořádku.

„To už jsou právě problémy, které nejčastěji řešíme s rodiči, pedagogy školy a dítětem první třídy. Je třeba rozlišovat a následně řešit výukové problémy a vývojové problémy, které se projeví například špatnou koncentrací při učení, hyperaktivitou, neklidem dítěte, špatnými návyky. Někdy to prostě jen dítěti nejde a musíme společně přijít na to proč. Je třeba také zvážit, zda nemůže jít o jednu z vývojových poruch jako je dyslexie, dysgrafie, artikulační problémy a jiné,“ vysvětlila pracovnice.

Aby se předcházelo například psychickému traumatu dítěte, je možné a vhodné během prvního pololetí požádat o dodatečný odklad. Žák při nástupu v dalším roce do první třídy již nemusí mít žádné omezení a školu zvládá bez problémů.