Zařízení Střep, které provozuje Občanské sdružení AVE z Českého Těšína již od roku 2002, nabízí volnočasové aktivity pro děti a mládež. Součástí služeb tohoto zařízení je i psycho sociální pomoc dětem, mladým lidem, ale také jejich rodičům a pedagogům.

Toto středisko již dlouhá léta sídlí v přilehlé budově MěÚ Český Těšín ve Svibici, který kdysi sloužil jako družina ZŠ Pod Zvonek. Již v roce 2007 se AVE podařilo od města Český Těšín za zvýhodněných podmínek odkoupit objekt na sídlišti Svibice, který by měl v budoucnu sloužit právě zařízení pro Střep.

„Tento objekt byl dlouhá léta nevyužit, a proto je nezbytná jeho celková rekonstrukce. O potřebné finance chceme zažádat v rámci Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. K žádosti je však třeba přiložit potřebnou projektovou dokumentaci, na jejíž vyhotovení se nám dlouho nedařilo získat finanční prostředky.

Díky podpoře Nadace OKD, která finance nezbytné pro vypracování projektové dokumentace a studii proveditelnosti poskytla v rámci programu Pro Evropu, dnes již držíme v ruce vše potřebné pro podání žádosti,“ uvedla ředitelka AVE Andrea Folterová.

Pokud bude v podzimní výzvě ROP Moravskoslezsko Občanské sdružení AVE úspěšné, těšínská mládež získá v brzké době kvalitní zázemí pro své volnočasové aktivity přímo uprostřed svibického sídliště. „Nové prostory nám umožní také zvýšit kapacitu zařízení a kvalitní zázemí pro poskytování poradenství zde naleznou i naši zaměstnanci a spolupracovníci,“ uvedla Folterová.

Dodala, že o několikamili­onovou dotaci se AVE bude zřejmě ucházet již letos v říjnu. „Momentálně čekáme na vyhlášení výzvy, z které by bylo možné projekt financovat. Samozřejmě budeme muset získat i část financí z jiných zdrojů, neboť tento program neumožňuje stoprocentní financování,“ vysvětlila.