Ve Farním kostele ve Starém Bohumíně bude od 19 hodin možné absolvovat prohlídku věže a muzea „ve věži“ s průvodcem. Kostel se uzavírá ve 22 hodin.

V kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Masarykových sadech v Českém Těšíně, bude od 18 hodin přístupná prezentace liturgických šat a liturgického náčiní, lidé se mohou podívat na kůr i do sakristie. V 19 hodin začíná koncert polského chrámového sboru Ad Dei Gloriam a ve 20 hodin začíná varhanní recitál. Po celou dobu je přístupná panelová výstava s názvem Svatý Jan Pavel II. 

Zajímavý program připravili v evangelickém kostele Na Rozvoji, kde je od 18 hodin k vidění výstava RC modelů, dronů a vrtulníků. V nabídce je také komentovaná prohlídka kostelní věže. Program je připraven i v luteránském kostele a modlitebně Církve bratrské.
V Dětmarovicích bude k tiché modlitbě otevřena Něbrojova kaple sv. Izidora a samozřejmě kostel sv. Máří Magdalény, kde je připravena výstava dokumentů a fotografií ke 150 letům vysvěcení kostela.

V Karviné se Noci kostelů zapojily čtyři chrámy - Povýšení sv. Kříže i kostel sv. Marka ve Fryštátě, a také chrám místních evangelíků. Od 18 do 22 hodin bude veřejnosti přístupný kostel sv. Petra z Alkantary v Karviné-Dolech.

Bohatý program připravili v kostele církve evangelické v Orlové-Městě, a stejně tak chrámu sv. Narození Panny Marie, kde je koncert Ráchel Skleničkové.

Program včetně povídání s knězem je připraveno v kostele sv. Jindřicha v Petřvaldu.