Se zcela novou dopravní značkou se mohou setkat řidič v ulicích Českého Těšína. Má značení IP 13E „Parkoviště K+R“ a dle vyhlášky Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., říká řidiči, že svislé dopravní značení vymezuje stanoviště, na  kterém lze zastavit za  účelem vystoupení a  nastoupení osob.

V České republice se začala od roku 2010 taková parkovací místa K+R („kiss and ride“) umísťovat převážně kolem škol, nádraží vlakových či autobusových pro rychlé nastoupení a vystoupení osob.

V žádném případě nelze dle pravidel silničního provozu na takhle označených parkovacích místech stát (parkovat)!