Ve spolupráci vydavatele Henryka Wawreczky s historiky Radimem Ježem a Davidem Pindurem vyšla publikace s názvem Český Těšín 1920–2020, v níž jedenáctičlenný autorský kolektiv zpracovával rukopisy, vybíral ikonografii a hledal písemnosti a doklady k dějinám města nejen v archivu českém, ale i polském.

Kniha má bezmála 800 stran a hlavní texty jsou opatřeny odborným poznámkovým aparátem, nechybí zde soupisy použitých pramenů a literatury, jmenný rejstřík a obsáhlá resumé v anglickém a polském jazyce.

Značný informační potenciál monografie doplňuje a rozšiřuje povětšinou unikátní a dosud nepublikovaná ikonografie.

Nová kniha s názvem Český Těšín 1920 - 2020 mapuje 100 let města.Zdroj: archiv Muzea Těšínska

Český Těšín byl počátkem 20. let minulého století vytvořen z katastrálních obcí Brandýs, Kamenec a Saská Kupa. V roce 1930 zde žilo 10 554 obyvatel.

První volby do městského zastupitelstva se konaly 16. září 1923. Nejsilnější v nich byly německé strany. Starostou Českého Těšína byl zvolen Josef Koždoň, učitel a předseda Slezské lidové strany. Československý stát usiloval o upevnění postavení města v regionu, resp. ve státním zájmu i v celorepublikovém měřítku.

Speciální vládní půjčka umožnila výstavbu státních a městských úřadů, radnice, škol, nemocnice a dalších veřejných objektů.

Knihu je možno zakoupit v Turistickém informačním centru v Českém Těšíně a v Historické budově Muzea Těšínska na Hlavní třídě.