Vedle klasického uměleckého vzdělání také netypické přístupy ve výuce, dokonce i v cizím jazyce. Na tom si zakládá nově hudební škola, která začala fungovat v Těrlicku. Základní umělecká škola Art/Media Inspirion splňuje veškeré požadavky, které si ministerstvo školství žádá pro výuku hudebních, výtvarných, literárně-dramatických i tanečních oborů.

„Máme možnost představit dva zcela výjimečné obory. Moderní Art/Theatre, ve kterém nám v první řadě jde o hledání rytmu, k tomu přičteme pohyb, tanec, divadlo, hry na skutečné situace, kdy si máme možnost nacvičit konverzaci a dialogy možných skutečných situací v běžném životě v anglickém jazyce. Druhý obor Moderní Art/Media je založen na hledání vnitřního talentu, probouzení fantazie, tvoření, přemýšlení, co všechno je umění, přičemž si ukazujeme jeho různá pojetí, jak se umění vyvíjelo v čase i jak k nám promlouvá,“ popisuje inovativní obory ředitelka nové ZUŠ Eliška Dordová.

Právě výuka v anglickém jazyce, která bude vyučována metodou CLIL English, má dětem vštípit cizí jazyk přirozeně a bezstarostně, učení bude tedy spíše hrou. Touto metodou budou vyučovat zkušení lektoři.

„Nejdůležitější je mít tým profesionálů, kteří musí splňovat jazykové předpoklady pro výuku v cizím jazyce doloženou jazykovými zkouškami a zároveň daný předmět výuky skvěle ovládat. Klademe důraz na aprobovanost výuky,“ doplňuje Dordová.

Do ZUŠ Inspirion jsou už nyní přihlášeny děti nejen z Těrlicka, ale i ty přespolní, z okolních obcí.