Tabule mají sloužit jak pejskařům k vytyčení plochy pro volný pohyb jejich mazlíčků, tak i těm, kteří si přes výběh zkracují cestu. „Při vstupu na takovou plochu je každý jasně upozorněn, že se pohybuje na území, kde může narazit na psa bez vodítka. Jedním z důvodů, proč jsme přehledné tabule zhotovili, je snaha předejít zbytečným konfliktům,“ řekl Tomáš Průšek z odboru životního prostředí. Jak upozornil, pejskaři i na označených volných plochách musí dodržovat určitá pravidla. Majitel za svého psa stále plně zodpovídá a musí po něm uklidit. Zvíře musí mít náhubek, ale může se pohybovat bez vodítka.

Bohumín nabízí pejskařům celkem tři plochy pro venčení, další volný výběh je v Tovární ulici, kde je u vstupu také umístěna cedule. Poslední plochou pro pejskaře je oplocený areál v Rafinérském lesíku.