Nejde jen o úpravu odjezdů některých autobusových spojů, některé spoje byly zcela zrušeny a některé zastávky jsou nově na znamení, například U hráze na trase Stonava - Albrechtice - Těrlicko., nebo U Dvora v Ostravě-Heřmanicích na trase Orlová - Rychvald - Ostrava.

Nové linky k nemocnici

V Karviné bude od neděle jezdit nové linky MHD v Karviné č. 516 a č. 518, které budou obsluhovat novou autobusovou zastávku „Karviná, Nové Město, hornická nemocnice“. Ta je umístěna na ulici Zakladatelské v těsné blízkosti Karvinské hornické nemocnice. „Obě nové MHD linky budou v podstatě vedeny po trase stávajících linek č. 511 a č. 512 se zajížďkou ke Karvinské hornické nemocnici,“ píše na svých stránkách dopravce, společnost ČSAD Karviná.

Platba kartou

Velká změna čeká na cestující, kteří využívají služeb ČSAD Havířov. Nově totiž mohou platit za jízdu bezkontaktní platební kartou.

„Ještě v letošním roce kompletně obnovíme odbavovací zařízení ve všech autobusech. Nové zařízení bude napojeno na centrální dispečink. Umožní placení jízdného platebními kartami,“ slíbil už na podzim ředitel osobní dopravy společnosti 3ČSAD Jakub Vyvial.

V autobusech ČSAD Karviná a ČSAD Orlová bude tento systém zaveden také, ale později. A s tím souvisí další změna: dopravce už cestujícím nevydává klasické čipové karty EM CARD, ale pouze karty ODIS. „Důvodem je postupná integrace MHD Orlová do tarifu ODIS a zajištění dopravní obslužnosti po výběrových řízeních v oblasti Karvinsko a Orlovsko od června roku 2018,“ stojí na stránkách ČSAD Karviná.

Termín ukončení platnosti čipových karet dopravce (EM CARD ) je k 31. března 2018. Od 1. dubna 2018 bude možné cestovat v autobusech ČSAD Karviná pouze s bezkontaktní čipovou kartou ODISka.

Ilustrační foto
Lůžek je akorát, lékařů ne. Budoucnost ve znamení následné péče