Ne vždy, když se vybuduje parkoviště, lze říct, že nový stav je lepší než ten předchozí. Na revitalizaci prostoru před orlovskou nemocnicí to ale sedí. Nevzhlednou vyšlapanou travnatou plochu z části sice nahradil beton v podobě pětadvaceti nových stání, ty ale orlovská nemocnice potřebovala jako sůl. Řidiči mnohdy stávali tak, že téměř nebylo možné vyjet.

V rámci úprav také došlo k rozšíření a zkultivování zelených ploch, které dříve byly spíše nepřístupné a protínal je jeden chodník v zanedbaném stavu. I proto orlovská veřejnost proměnu vesměs vítá. Byť se musela potýkat s komplikacemi v podobě přístupu k nemocnici i na okolních chodnících, které byly staveništěm o půl roku déle, než se počítalo.

Původní termín dokončení byl v lednu, další v průběhu jara. „Komplikace nastaly ihned po prvním kopnutí. Firma objevila nemocniční požární vodovod, který nebyl součástí realizační dokumentace. Trasa vodovodu a sítí byla v kolizi s umístěním nově navržených vsakovacích objektů a vykopaná zemina nebyla vhodná pro zpětný zásyp,“ uvedla pro Deník orlovská mluvčí Sandra Štrejlová s tím, že opravou vodovodu a novým postupem došlo i ke zpoždění na stavbě.

Sankce pro zhotovitele

„K dalšímu posunutí termínu došlo tím, že se muselo pracovat i přes zimní měsíce, kdy nebylo možné provádět všechny druhy práce, a některé činnosti byly přerušeny,“ dodala Štrejlová. Podle informací Deníku má na pozdním termínu dokončení vliv i samotná firma, což mluvčí potvrdila. „Poslední komplikací byl bohužel sám zhotovitel (firma Eurogas, pozn. red.), který nedodržel termíny stanovené smlouvou a dodatky a bude pokutován dle smlouvy,“ uvedla Sandra Štrejlová.

Penále pro firmu jsou nicméně spíše kosmetické – firma zaplatí městu zhruba 60 tisíc korun, přičemž revitalizace prostoru vyšla téměř na 10 milionů korun. Její součástí bylo kromě nových zpevněných ploch, výsadby stromů a nových laviček také 25 parkovacích stání.

Větší auta, staré normy

Řidiči se na ně dostanou stávajícím vjezdem na parkoviště u hlavního vstupu, platí zde tedy i stejná pravidla v podobě časově omezeného stání pro výlučnou potřebu návštěvy nemocnice. Jakmile v uplynulých dnech na sociálních sítích unikly první snímky nových stání, odezva byla celkem ostrá. „To jsou zase místa jak pro staré stodvacítky,“ naráželi někteří na legendární model škodovky. „To bude promáčklých dveří,“ přidávali se jiní. Kritikou nešetřili.

Deník proto na městě zjišťoval odezvu. „Velikost míst je standardní podle normy, tedy 2,5 krát 4,5 metru a u středových parkovacích míst 2,5 krát 5 metrů,“ vysvětlila mluvčí Orlové Sandra Štrejlová. Pro řidiče má pochopení. „Ano velikost automobilů se zvětšuje, ale norma zůstává stejná. Otázka je, zda bude stát normu novelizovat. Aut přibývá a rozhodnutí snižovat počty parkovacích míst rozšířením jednotlivých stání by nebylo přijato s nadšením. Navíc to mnohdy technicky ani není možné,“ poukázala na problematické téma, které bude mít vždy nějaké kritiky.

Revitalizace je kompletně dokončená, město už stavbu převzalo. Poslední nedodělek má být odstraněn do konce června.