Před rokem 1989 hrozilo, že podobně jako mnoho rodinných domů i on podlehne těžbě černého uhlí. Vedení stonavské radnice se jej proto před 25 lety rozhodlo zachránit. Postupně se v něm provedlo mnoho záchranných akcí a oprav.

„My si velmi vážíme hodnot svých předků a stonavský kostel, který byl v roce 1992 prohlášen kulturní památkou, je toho důkazem," řekl starosta Stonavy Ondřej Feber.

V letošním roce se stonavská radnice rozhodla opět poskytnout finanční výpomoc na opravu tohoto skvostu obce.

„Před prázdninami se na nás, zastupitele, obrátil stonavský farář Roland Manowski s žádostí o finanční příspěvek na opravu vzácné vitrážové rozety v průčelí kostela. Farnost totiž uspěla při vyřizování dotace na Ministerstvu kultury ČR a obdržela příspěvek na tuto opravu ve výši 67 tisíc korun. Náklady byly ale vyčísleny na více jak 214 tisíc korun. My jsme žádosti vyhověli a z rozpočtu obce jsme uvolnili částku přes 147 tisíc, aby se pokryly celé náklady na akci," sdělil starosta obce.