Jaký je podle Vás aktuálně nejožehavější problém, který musíte jako starosta Chotěbuzi řešit? Co je podle vás pro obyvatele obce momentálně největší téma?
Další nově vzniklý fenomén je problém s dešťovými vodami. Zastavěných a zpevněných ploch v obci přibývá, naproti tomu ubývá zemědělsky obdělávané půdy. Při vydatnějších deštích vsaky u rodinných domů nestíhají, voda stéká bez překážek dolů do údolí a máme místa, kde dokáže udělat škody.

Podařilo se už sehnat dotace na nové sportoviště?
Ano, dotaci jsme získali už loni, a to ve výši pět milionů korun z programu Podpory rozvoje regionů 2019+ Ministerstva pro místní rozvoj. Aktuálně je na hřišti tankodrom a zhotovitel se snaží vyřešit problém se špatnou únosností zemní pláně z důvodu jílovitého podloží. Věříme, že do prázdnin bude dílo hotové.

Už několik let se nedaří vyřešit budoucnost budovy zdejšího zámku? Pokud si vzpomínám, jednalo vedení obce o možnosti jeho opravy. Jaká je aktuálně situace v ohledně zámku?
Mně, a věřím, že i mnoha občanům leží na srdci náš zámek. Je to problém, který ale nemá snadné řešení. Chtěli bychom jeho technický stav nějak vylepšil, ale není to v možnostech našeho obecního rozpočtu. S otázkou jeho prodeje a vstupu nějakého movitého investora však taky nejsme ztotožněni, protože bychom nadobro ztratili nad zámkem kontrolu. Mohlo by se taky stát, jak tomu bylo u jiných obcí, že po čase investorovi dojde dech a situace může být ještě horší než teď.
Na jednání zastupitelstva jsme měli prezentaci závěrů stavebně-historického průzkumu zámku, který prováděl Národní památkový ústav (NPÚ) v Ostravě. Zástupci NPÚ nám mimo jiné nastínili výhody a nevýhody případného prodeje a případy dobré praxe z jiných obcí, kde se pokusili, třeba v delším časovém horizontu, památku postupně opravit. Zastupitelé v této věci ještě nerozhodli ani pro prodej, ani pro opravu z vlastních zdrojů. Chtěli bychom některé obce, které mají podobnou opravu za sebou, navštívit a posbírat od nich informace.

Před rokem jsme se také bavili o možném využití budovy staré školy opět pro vzdělávací účely (montessori či nějaké podobné alternativní způsob vzdělávání) v jakém je toto stádiu?
Projekt pokračuje. Od té doby se nám podařilo zformulovat a projednat kupní smlouvu a podepsat ji. V těchto dnech probíhá přepis na katastru nemovitostí na nového majitele, kterým je Těšínka - spolek pro komunitní vzdělávání. Spolku přeji hodně zdaru při realizaci jejich snu a samozřejmě mnoho nadšených a vzdělání chtivých žáků.

Obec je atraktivní a lidé by tady rádi postavili domek. Kolik v obci za loňský rok přibylo obyvatel a kolik máte žádostí i stavební povolení? Je stále zájem o bydlení v Chotěbuzi?
Řekl bych, že se situace s novými stavebníky trochu přibrzdila. Asi za to částečně mohou méně výhodné hypotéky, drahý nebo nedostupný stavební materiál a taky obecně nejistota mezi lidmi. Údaj o počtu obyvatel jsem nechal ověřit a vypadá to, že nám za rok 2021 ubylo šest lidí, i když nutno říci, že se v případě počtu obyvatel jedná o přesné počty s nepřesnými čísly. Jiný údaj vede Český statistický úřad a jiný matrika. Informaci, kterou jsem Vám podal, je z matriky a registru obyvatel.

Jaké hlavní úkoly stojí před novým zastupitelstvem obce, které vzejde z říjnových komunálních voleb?
To je dobrá otázka. Rád bych řekl, že je všechno uděláno, ale není. Máme připravenou projektovou dokumentaci na tři úseky chodníků v obci. Jeden se nám pravděpodobně podaří postavit ještě letos, ale s dalšími dvěma míříme na dotaci ze SFDI, která bude vyhlášená na podzim. Výstavba se tak posouvá do roku 2023, tedy první velký úkol pro příští zastupitelé.
Dále tady máme již dříve zmiňovaný zámek. A v neposlední řadě bych byl rád, kdyby se podařilo postavit nebo rekonstruovat již existující objekt, kde má vzniknout bydlení pro seniory. Ti tvoří početnou skupinu obyvatel naší obce a zaslouží si pozornost zastupitelů.

NÁZOR OPOZICE

Opoziční zastupitelka Leona Konieczná (Sdružení NK Chotěbuz)

V naší obci hlavně chybí kanalizace, která bude do budoucna velkým problémem. Potřebujeme vybudovat dobrou infrastrukturu a nové obyvatele zaujmout místem, kde dnes žijí. Potřebujeme tedy zájem občanů, aby spolupracovali při rozvoji naší malé obce. Ne politiku, ale spolupráci a větší diskuzi s občany.