Radnice požádala o vyhlášení bezdoplatkových zón ve snaze zabránit přílivu nových, často sociálně slabých a problémových obyvatel nejen z regionu, ale prakticky z celé republiky.

Už od letošního února se opatření obecné povahy vztahuje na ubytovny Majáček a Mašinka (ta už je zrušena - pozn. red.). Od poloviny září pak jsou v něm zahrnuty také vybrané lokality v městských částech Fryštát, Ráj, Nové Město, Mizerov i Hranice.

Pro stávající příjemce doplatku, kteří bydlí v dané lokalitě, se nic nemění. I nadále mohou dostávat doplatek na bydlení, pokud mají platné a již uzavřené nájemní smlouvy.

„Podařilo se nám v Karviné zavést jediný možný zákonný nástroj, kterým budeme moci eliminovat byznys s chudobou a výskyt problémových občanů v našem městě. Pokud k tomu přidáme další dávku soudržnosti a odhodlání, věřím, že se nám společně podaří tento nešvar z Karviné vymýtit nadobro. Na této cestě nás ale čeká ještě spousta práce,“ řekl primátor Karviné Jan Wolf.

Podobná opatření ve snaze zamezit tzv. obchodu s chudobou, přijali už také v Bohumíně a vyhlášení bezdoplatkových zón požádali také radní Orlové.