Ohňostroj organizovaný městem a zajištěný odbornou firmou je takového rozsahu, kdy už jsou k jeho odpálení nutná různá povolení. S tím má ale město v těchto dnech problém. Existuje riziko, že se všechny potřebné formality nestihnout vyřídit včas.

K ohňostroji se vyjadřují i ekologické organizace a občanská sdružení.

„My proti pořádání ohňostroje nejsme. Vyjadřujeme se k němu jen proto, protože jsme byli dříve městem v jedné kauze křivě nařčeni a proto jsme si generální žádostí vyžádali, abychom byli informováni úplně o všem, co se děje," vysvětlil Bohdan Svorník ze sdružení Změna pro život.

Vysvětlil také, jak k celé situaci došlo. „Našemu občanskému sdružení přišla na začátku prosince do datové schránky zpráva, abychom se vyjádřili k ohňostroji. My jsme kontaktovali báňský úřad, aby nám poslal podklady. Chtěli jsme, aby to bylo rychle, protože víme, že ohňostroj se má konat 1. ledna. Víme, že ty lhůty jsou náročné, proto se vždy snažíme sejít a vyřešit to na místě, kdy se standardně vzdáváme možnosti odvolání. Došlo však k tomu, že nám z báňského úřadu odepsali, že nám nic nepošlou a chtěli, abychom zaplatili za kopírování a další výdaje s tím spojené a prodloužili nám lhůtu až do 21. prosince. Přitom vědí, že občanskému sdružení jako účastníku řízení nesmí poskytování informací zpoplatňovat," dodal Svorník.

Rozhodne báňský úřad

K ohňostroji musí vydat zásadní stanovisko Obvodní báňský úřad v Ostravě. Ten ho povolí nebo zamítne. 

"V současné době probíhá správní řízení. To bylo zahájeno 24. listopadu a Obvodní báňský úřad v Ostravě udělá vše proto, aby v měsíční lhůtě vydal rozhodnutí o povolení. Báňské úřady ze zákona povolují ohňostrojné práce za předpokladu, že odpalovač chce odpálit určitou kategorii výrobku. Pokud je to kategorie 4 a vyšší, už se nejedná o ohňostroj, ale o ohňostrojné práce podléhající schválení. Posuzuje se, zda jsou dodrženy všechny předepsané náležitosti, včetně bezpečnostního zajištění na místě," řekl ve středu Deníku mluvčí Státní báňské správy ČR Bohuslav Machek.  

Ohňostroj bude

Vedení města a Městského kulturního střediska, které akci organizuje, si nepřipouští, že by se ohňostroj neměl konat. 

"Organizačně je vše připraveno stejně, jako v minulých letech, proto by ze strany báňského úřadu neměl být problém se schválením. Přejeme si, aby vyšlo počasí a zveme občany, aby se přišli na ohňostroj do centra podívat," řekla ředitelka MKS Yvona Dlábková. 

Připomeňte si poslední ohňostroj při rozsvěcování vánočního stromu: 

Zdroj: Youtube