Za hlavní aktivity, kterými se má nové vedení fakulty zabývat, považuje reakreditaci studijních programů, přípravu a realizaci projektů v rámci výzev Operačního programu Jan Amos Komenský a také inovaci studijních předmětů. V neposlední řadě slibuje i investice, konkrétně rekonstrukci vnitřních prostor stávající budovy tak, aby podpořila výše zmíněnou inovaci výuky.

Pane děkane, s jakými vizemi a plány jste převzal funkci a jaký je váš stěžejní úkol nebo úkoly v následujících čtyřech letech?

Vizí, se kterou jsem vstupoval do kandidatury na funkci děkana, je moderní, regionální, profesně zaměřená fakulta, která je první volbou uchazečů o studium v oblasti ekonomických studijních programů nejenom v Moravskoslezském kraji. Mezi hlavní aktivity, kterými se bude v blízké budoucnosti nové vedení fakulty zabývat, patří zejména reakreditace studijních programů, příprava a realizace projektů v rámci výzev Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK), inovace studijních předmětů s důrazem na inovativní pedagogické metody, prohloubení spolupráce v rámci aliance STARS EU, nové pojetí přijímaní zahraničních studentů, změna koncepce interních vědeckovýzkumných projektů a finanční stabilita.

Srbský brankář Nemanja Marjanović byl dlouhé roky oporou házenkářské Karviné.
Házenkář Nemanja Marjanović Karvinou pořád sleduje. Co řekl před Lovosicemi?

Co považujete za největší úspěch, jehož dosáhlo minulé vedení fakulty?

Za zmínku stojí masivní akreditační proces, díky kterému se nám podařilo nabídnout uchazečům generaci nových osm profesních a čtyři akademické studijní programy, které reflektují potřeby regionu a moderní trendy, které se v našem kraji a společnosti objevují. Fakultě se podařilo obhájit doktorský studijní program, habilitační řízení a poprvé v naši historii jsme získali řízení ke jmenování profesorem v oboru Ekonomika a management. Úspěšně se nám taky podařilo rozjet výuku v anglických studijních programech a v letním semestru akademického roku 2022/23 u nás studuje devadesát zahraničních studentů, což je rekordní počet.

Váš tým je z velké části totožný s tím, který vedl fakultu doposud. Znamená to pokračování nastaveného směru a způsobu fungování fakulty?

Ano, jednoznačně. Zkušenosti z minulého období bychom rádi zúročili při dalším zkvalitnění naši činnosti.

Železniční stanice Havířov.
Modernizace stanice Havířov má začít v září. Správa železnic vypsala tendr

OPF má aktuálně dvanáct studijních programů: je to dost, nebo málo? Máte v plánu usilovat o nějaký nový studijní program vhodný pro studenty v regionu Karvinska a Ostravska?

Vzhledem ke kvalitě, která je vyžadována při zabezpečovaní realizace studijních programů, kterou na nás klade Národní akreditační úřad a personální zátěži na naše zaměstnance je toto maximum, které umíme nabízet. Počítáme ovšem s participací ještě v jednom studijním programu, který je plánován v rámci návrhu projektu z Fondu pro spravedlivou transformaci Eden Silesia. V případě, že bude tento projekt finančně podpořen, zúčastníme se přípravy studijního programu, který bude zaměřen na udržitelný rozvoj a regenerativní obnovu krajiny dotčené průmyslovou činností člověka. Tento program připravuje Slezská univerzita ve spolupráci se Zahradnickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně pro projekt Eden Silesia.

V krajské metropoli na Ostravské univerzitě také funguje ekonomická fakulta. Je blízkost této školy podle Vás v něčem konkurencí, která karvinskou fakultu tím, že je v krajské metropoli, automaticky staví na druhé místo, a dělá z ní třeba méně atraktivní fakultu?

Jsme si vědomi toho, že se v Moravskoslezském kraji vyučují mnohdy obdobné studijní programy, a to nejenom v Ostravě. Proto se snažíme soustředit především na realizaci vlastních nápadů při koncepci a designu studijních programů, resp. předmětů a vytvářet jedinečné koncepty, protože naší ambicí je přitáhnout nejlepší studenty z celé republiky a ze zahraničí. Příkladem jsou například studijní programy Digitální business, Cestovní ruch a turismus, Mezinárodní obchod nebo Inovativní podnikání, pro jehož výuku jsme se inspirovali ve finském vzdělávací konceptu Team Academy, který funguje přes 20 let po celém světě.

Pachatel věděl, jaký lék si má vzít.
Muže v Českém Těšíně bolela záda, a tak se rozhodl vloupat do lékárny

V rozhovoru pro TV Polar jste řekl, že fakulta plánuje investice do infrastruktury a zvelebení prostor školy. Můžete být konkrétní?

Co se týče investic do infrastruktury kromě výstavby nové budovy CEPIS plánujeme rekonstrukci vnitřních prostor stávající budovy tak, aby podpořila výše zmíněnou inovaci výuky například formou kolaborativního nebo týmového učení.

Už asi dva roky se pracuje na přípravách projektu CEPIS, jehož nositelem je Slezská univerzita. Řečeno ve zkratce, je to projekt stavby zcela nové budovy, kde by se měly vyučovat unikátní obory, unikátním způsobem. Možná něco, co z karvinské fakulty udělá velmi prestižní školu. V jaké fází příprav je projekt CEPIS a pokud získá finanční podporu z Fondu spravedlivé transformace, kdy by mohla fakulta přivítat první studenty?

Na konci ledna 2023 byla podána projektová žádost a Slezská univerzita dokázala svůj projekt v rámci celé České republiky podat jako vůbec první. V případě schválení projektového záměru by měla být výstavba budovy CEPIS zahájena v roce 2025 a v ideálním případě první studenty přivítá v roce 2027.

David Pastrňák (vlevo) z Boston Bruins se raduje z gólu, vpravo jeho spoluhráč Tyler Bertuzzi
Pastrňák v NHL poprvé překonal hranici 50 gólů. Jako třetí český hráč v historii

Na co konkrétně má být nová fakulta zaměřena a co přesně se na ní bude vyučovat?

Projekt CEPIS (zkratka pochází z anglického názvu Centre for Entrepreneurship, Professional and International Studies, pozn. red.) poskytne prostor novým, profesně zaměřeným studijním programům, které jsou unikátní svou formou i obsahem. Mezi ně patří Digitální business, Inovativní podnikání nebo Economics and Management, který je nabízen zájemcům o bakalářské, navazující magisterské i doktorské studium v angličtině. Všechny tyto programy již byly spuštěny.