Nový biskup se narodil v roce 1969. Po studiích na Evangelické bohoslovecké fakultě v Bratislavě, Varšavě a německém Erlangenu byl v červnu 1994 ordinován na post pastora SCEAV ve Frýdku--Místku, kde založil nový sbor. Od roku 2003 až do současnosti působil ve farním sboru v Třanovicích. V říjnu 2011 byl zvolen náměstkem biskupa. Je ženatý a s manželkou Lilií má tři děti.

V evangelickém kostele v Prostřední Suché se konal koncert, jehož výtěžek bude součástí sbírky na obnovu kostelních varhan. Zároveň se představil nový biskup Tomáš Tyrlík.
Koncert na záchranu varhan