Vedení radnice se rozhodlo pro restrukturalizaci, kdy ze čtrnácti odborů bude nově jen osm. Hned o 12 se také sníží počet jednotlivých oddělení. Od ledna jich bude 26. To znamená, že v lednu 2012 bude na magistrátě o 19 manažerských pozic méně.

Ušetří se tím mzdové náklady v řádu statisíců měsíčně. Vedení úřadu k tomuto opatření mj. donutilo snížení příspěvku státu pro výkon státní správy.

„Letos jsme dostali méně o 17 procent a zřejmě bude ještě hůř,“ řekla mluvčí magistrátu Šárka Swiderová.

Podle ní to ale není hlavní důvod a smysl změn.

„Cílem je logičtější struktura magistrátu, zjednodušení organizace, lepší služby veřejnosti, protože úřad je dnes docela ´složitý´, třeba směrem k občanovi. Například máme několik míst, kde jsou pokladny, máme podobné agendy, ale jsou na více odborech atd., tedy cílem je zjednodušení organizační struktury, zefektivnění práce a spolupráce mezi odbory, méně odborů a méně také manažerských pozic,“ vysvětlila Swiderová.

Cílem současné, ale i budoucí restrukturalizace je přesun agend mezi odbory, vytvoření nových odborů, jejichž vedoucí budou mít pod sebou i nové agendy. Na místa vedoucích odborů je vypsán konkurz, termín odevzdání přihlášek je tento čtvrtek.

Noví vedoucí odborů mají pak rok a půl na to, aby věci uvedli do skutečně fungující praxe. „Je ale možné, že se něco může změnit,“ prozradila Swiderová.

Definitivně novou a zaběhlou strukturu by měl mít magistrát v červnu 2013, kdy se ta část odborů a oddělení, jež dnes sídlí různě po městě, sestěhuje do nové budovy v centru města, v objektu bývalé Komerční banky, kterou město koupilo a bude rekonstruovat. Sídlit tam budou např. odbory a oddělení dopravních a správních agend.

Organizační struktura Magistrátu města Karviná od 1.1.2012

Tajemník MMK

Odbor ekonomický

oddělení poplatků a pohledávek
oddělení rozpočtů
oddělení účtárny

Odbor majetkový

oddělení investiční
oddělení majetkoprávní
oddělení provozu a údržby majetku
oddělení veřejných prací

Odbor organizační

oddělení administrativní
oddělení informatiky
oddělení lidských zdrojů
oddělení právní a kontrolní
oddělení vnitřních služeb

Odbor rozvoje

oddělení marketingu
oddělení strstegií a plánování
oddělení školství a organizací města

Odbor sociálně-právní ochrany dětí

oddělení péče o děti
oddělení sociální prevence

Odbor sociálních věcí

oddělení pomoci v hmotné nouzi 1
oddělení pomoci v hmotné nouzi 2
oddělení sociálních služeb

Odbor správní

oddělení dopravněsprávní
oddělení občanskosprávní
oddělení přestupkové
oddělení živnostenské

Odbor stavební a ekologie

oddělení ekologie
oddělení stavebního úřadu

Interní auditor (podřízen přímo primátorovi města)