Jak Deník informoval, Havířovští využili možnosti a navrhli zastupitelstvu schválit vyplacení odměn podle nového zákona o obcích a to maximální možné výši. U primátorky a náměstků by to bylo dohromady 714 344 korun. U dalších čtyř zastupitelů, kteří zastávají funkce předsedů výborů a komisí, pak 37 928.Článek Deníku vyvolal bouřlivé reakce. Zatímco by lidé neměli nic proti odměnám za práci předsedů, jejichž výši považují za přijatelnou, rázný odpor se zvedl u odměn čtveřici představitelů radnice. Jednorázová odměna 139 076 korun, respektive 158 040 je pro většinu lidí příliš vysoká a přestože by byla v mezích zákona, považují ji za nemravnou.

„Oni si takto vlastně schválili 13. a 14. plat. Kdo z nás běžných pracujících má takový plat? Je jasné, že náměstek, krajský zastupitel a poslanec prostě nemůže vykonávat žádnou z těchto funkcí na sto procent a ještě by za to měl dostávat odměny? To je přece nemyslitelné. Výsměch pro třeba pracující dělníky, kteří si sami sobě nemohou odhlasovat výši platu…,“ psali lidé v diskusích.

Eduard Heczko už v pondělí redakci potvrdil, že se odměny zřekne. Stejně učinili i Eva Šillerová a Daniel Vachtarčík, kteří o tom rovněž v pondělí informovali primátorku. A jak se zdá, o odměnách se nebude hlasovat vůbec, protože budou zcela staženy z programu jednání.

„Na základě pondělního jednání klubu zastupitelů ČSSD, kdy většina členů vyslovila nesouhlas s materiály týkajících se odměn uvolněných a neuvolněných zastupitelů, budeme hlasovat pro stažení těchto bodů z programu zastupitelstva,“ informoval předseda havířovské organizace ČSSD Jiří Martinek.

Prodloužená Dlouhá třída

Zasedání zastupitelstva se bude konat v pondělí ve 13 hodin v KD Radost. Ze zákona je po celou dobu přístupné veřejnosti. Lidé se mohou zapojit do diskuse buď přímo k právě projednávaným bodům programu, nebo v samostatném diskusi, která začíná v 15 hodin. 

Jedním z významnějších bodů programu bude návrh na finanční spoluúčast při stavbě silnice, která bude prodloužením Dlouhé třídy do Životic, kde by se měla v mimoúrovňové křižovatce napojit na obchvat města. 

Deník o tom bude informovat v samostatném článku. 

Návrh trasy prodloužené Dlouhé třídy a obchvatu města Havířova.