Už nějaký čas se debatuje o úpravě křižovatky ulic Dělnická, Fryštátská a Kapitána Jasioka v Prostřední Suché. Je už v této věci jasněji? Je už určena přesná podoba tohoto místa po úpravě, jak se toto místo změní v zájmu zvýšení bezpečnosti chodců i plynulosti dopravy při průjezdu?
Vím, že průjezd přes tuto křižovatku může způsobovat problémy, a proto návrh nového řešení velmi intenzivně projednáváme jak se správcem komunikace, tak také s odborníky z Krajského úřadu MSK v Ostravě a zástupci Policie České republiky. Stále je prioritou řešení v podobě okružní křižovatky. Do návrhu řešení vstupují nové skutečnosti, jako například záměr společnosti Heimstaden zbourat některé její nemovitosti. Dořešení konečného návrhu předpokládáme s ohledem na jeho složitost v září nebo v říjnu.

Prostřední Suchá má bohatou historii, ovšem původní obec padla za oběť těžbě uhlí. Ze základní školy koncem 90. let vznikl podnikatelský inkubátor. K jakému účelu slouží tato budova dnes?
Předpokládám, že myslíte budovu, kterou momentálně vlastní firma NAM systém. Tato budova je v soukromém vlastnictví.

Plánuje se nějaká obnova území právě v této lokalitě, kde jsou dva kostely a hřbitovy?
V blízkém sousedství se nachází oblast Sušanských rybníků, kterou bychom rádi v budoucnu revitalizovali tak, aby toto místo opět mohlo sloužit lidem k aktivnímu odpočinku. V části, kde se nacházejí kostely a hřbitov, aktuálně není plánovaná větší obnova území.

Prostřední Suchá blíže centru města, to je hlavně sídliště a také lokalita s rodinnou zástavbou. Jaké rozvojové či investiční plány má město v této městské části?
Největším objekt v této lokalitě je Městský fotbalový stadion. V jehož blízkosti se nejbližší době plánuje výstavba workoutového hřiště. Před několika měsíci se tam vybudovala retenční nádrž na závlahu celého areálu. Stručně řečeno, v plánu jsou spíše menší akce, jako například doplnění mobiliáře, dětské prvky a podobně.

Je tam podle vás něco, co lidem v léto lokalitě schází? Co by přivítali?
V celku pravidelně navštěvuji občanskou komisi této městské části a průběžně se snažíme řešit požadavky tamních obyvatel. Ať už se jedná právě o městský mobiliář, veřejné osvětlení, nebo problém s dopravou na křižovatce mezi nákupními centry Kaufland, OBI a dalšími a přes cestu, kde je Globus a Asko nábytek. Tam se po otevření restaurace McDonald´s hodně zvýšila hustota dopravy. Řadu podnětů máme také od obyvatel z lokality Nový Svět, kteří upozorňují na to, že se tma množí černé skládky.