Hospoda ještě funguje a místní spolky mají prostory, kde se mohou jejich členové scházet. Nejnovější stavbou, veřejnou starou skoro 20 let, je kostel. A opravené nádraží. Přesto se v některých lokalitách staví rodinné domy, ovšem infrastruktura není nic moc. Jak říká náměstek karvinského primátora Miroslav Hajdušík, město usiluje o vylepšení kvality mobilního signálu, zatím ovšem neúspěšně.

Obyvatelé městské části Louky jsou dost odříznuti od Karviné. Na okraj města to mají čtyři kilometry. Loni tam skončila i prodejna potravin, město zajistilo polskou pojízdnou prodejnu. Stále funguje? Stačí to?
V současné době do Louk zajíždí více prodejců. Samozřejmě, že by bylo lepší, kdyby zde byl kamenný obchod, avšak se zatím nenašel nikdo, kdo by takový obchod chtěl v Loukách provozovat.
 
Počítá město v nejbližších letech s nějakým vylepšování infrastruktury (kanalizace, plyn)?
Kanalizace zatím není v plánu díky vlivům těžby v území mezi katastry Darkov a Louky. Několik let se snažíme o zlepšení mobilního signálu, který v Loukách není stabilní, ale bohužel se zatím nedaří toto vyřešit.

Jste v kontaktu s lidmi z tamního osadního výboru, takže zřejmě máte přehled o potřebách tamních obyvatel. Co by je z toho, co jejich tužbách víte, nejvíc potěšilo?
Před vypuknutí pandemie jsme pravidelně chodili na schůze, které IOL v Loukách pořádal a setkávali jsme se s občany. Požadavků bylo mnoho a postupně se řeší.
 
Částí Louky prochází z Karviné cyklostezka a vede dále do Chotěbuzi. V brzké budoucnosti by se měla stavět lávka přes Olši která tuto část spojí z polskou obcí Haźlach. V jaké fázi je tento projekt?
V současné době je již vybrán projektant a pracuje na dokumentaci k lávce, která by se měla v budoucnu postavit.
 
Mají obyvatelé části Louky naději, že se silnice mezi Karvinou a Českým Těšínem někdy v budoucnu nepovede centrem obce?
Z dávné minulosti vím, že zde nějaký pokus o odklonění dopravy existoval, ale v současné době se o ničem takovém neuvažuje.
 
Samostatným tématem je starý a odsvěcený kostel sv. Barbory, který stojí v prázdné krajině, kde kdysi pulsoval život a bylo centrum Louk nad Olší. Čtenáře jistě bude zajímat, jaký bude osud kostela?
Starý kostel patří OKD, které nyní řeší útlum těžby. Jestli pak pozemky přejdou na státní podnik Diamo, a to bude mít nějaké využití v této lokalitě, vedle které stále probíhá těžba, je spíše daleká budoucnost.