Naposledy loni se byli na místě podívat zástupci potenciálního investora, ale stejně jako už několikrát odjížděli pouze s příslibem, který se dále nijak nerozvinul.

„Myslím si, že Orlová jako město má velký handicap v dopravní dostupnosti," říká starosta města Jaromír Kuča a dodává, že jej mrzí, že pozemky u Horníka stále nejsou využity.

Podle něj totiž Orlová potřebuje nová pracovní místa doslova jako sůl.

„Proto chceme pro potenciální investory připravit jakési pobídky. Chci na to téma mluvit s panem prezidentem a ministrem průmyslu. Už jsem si s nimi domluvil schůzku a chci s nimi debatovat o tom, jak by stát městu v tomto mohl pomoci," tvrdí Kuča.

Kdo má řešení?

O nutnosti pobídek nových investorů, kteří jsou ochotni přijít do Orlové a dát práci místním lidem, mluví i orlovský podnikatel Vivek Ojha, majitel společnosti Orlovská průmyslová a podnikatelská zóna, která provozuje tamní průmyslovou zónu v části areálu bývalého Dolu Žofie.

„Vždycky jsem tvrdil, že bez nějaké formy podpory sem investory nepřilákáme. Navrhoval jsem dokonce vedení města založení společného podniku, jehož kapitálem by bylo těch 40 hektarů pozemků u Horníka, kam bychom společnými silami mohli dostat silného investora," říká muž, který působí jako poradce například Jana Světlíka, majitele strojírenských Vítkovic.

Orlovskou průmyslovou zónu kdysi odkoupil od města, které si nevědělo rady s jejím naplněním. Ojha tam v současnosti přímo nebo pronájmy prostor dalším podnikatelům zaměstnává 200 lidí.

Z orlovské radnice se nicméně kladného ohlasu na své návrhy nedočkal. „Mám pocit, jako by se jim nechtělo nebo neuměli sehnat peníze na podporu podnikatelských aktivit ve městě," nebere si servítky podnikatel indického původu.