Snad na žádné radnici by si to k lidem nedovolili. Státní úřad práce však na pohodlí svých klientů ohledy nebere. Jeho úředníci striktně dodržují nařízení z vyšších míst, podle kterého v budově nesmí o polední pauze zůstat žádný klient.

„Čekám tady asi dvě hodiny. Nemohla jsem tušit, že se nedostanu na řadu před polednem. Pak přišla vrátná, že musíme všichni ven. Co je to za způsoby? Proč bychom nemohli počkat tady v čekárně? Je to nehorázné a v dnešní době ze strany státní instituce doslova neurvalé,“ řekla ve středu rozhořčená žena, když společně s dalšími klienty musela s lístkem z rezervačního systému odejít čekat před budovu.

Stejné pravidlo dolehlo i na ženu, která je odkázána na vozík. Ani s ní neměli úředníci slitování. „Je to špatné a nedůstojné. Měli by si to zorganizovat lépe,“ řekla při čekání na parkovišti.

Jiní lidé se rozčilovali, že mají úředníci hodinu pauzu, když by jim na oběd měla stačit půlhodina. „Samozřejmě, že by se mohli vystřídat tak, aby byl úřad otevřen i přes poledne. Běžně to tak mají na radnicích. Není to o těch úřednících, kteří samozřejmě mají nárok na oběd, ale o těch, kteří tuto instituci vedou. Jenže ti sedí na dobře placených místech a pohodlí obyčejných lidí je nezajímá,“ přidal názor další muž.

Přísné nařízení

Úředníci se brání, že jen plní nařízení. To vychází mimo jiné i z toho, že na úřady práce přicházejí vedle slušných občanů i ti, kteří v průběhu čekání na své sociální dávky zařízení úřadu úmyslně poškozují. Často právě v době polední pauzy, kdy tak činí v rozčílení, že musí čekat, až pracující úředníci poobědvají.

„K uzavření celé budovy v rámci polední hodinové přestávky dochází z bezpečnostních a protipožárních důvodů v rámci všech našich poboček ÚP ČR. Každé kontaktní pracoviště má schválený provozní řád, kdy je přístup klientů umožněn v úředních hodinách neomezeně. Po úředních hodinách nebo v době polední přestávky se mohou klienti v budově zdržovat pouze na základě individuální domluvy se zaměstnancem ÚP, kdy klient vstupuje a odchází z budovy pouze za doprovodu zaměstnance. Velké množství jednání je ukončeno až v době polední přestávky, kdy po vyřízení opouští již uzamčenou budovu a to za doprovodu vrátného. Z důvodu bezpečnostního a v souvislosti s přísnými protipožárními předpisy není možno mít v době polední přestávky několik desítek klientů, kteří se budou volně a bez kontroly pohybovat. Toto neumožňuje požární řád budovy a ve vstupní hale také není možné shromažďovat osoby, protože se jedná o únikovou požární cestu,“ uvedl ředitel krajské pobočky Úřadu práce v Ostravě Petr Prokop.

Úřad vychází klientům vstříc možností objednávání. Zdravotně postižení se mohou objednávat i na pátek.

„Na oddělení příspěvku na péči a dávek pro osoby se zdravotním postižením jsou mnozí imobilní občané vyřizováni v osobních automobilech, pracovnice za nimi docházejí do auta, kde přebírají žádosti, předávají průkazy osobám se zdravotním postižením, apod. Také na oddělení hmotné nouze, které není plně bezbariérově upraveno, jsou vyřizovány žádosti klientů ve vestibulu budovy, popř. před budovou ÚP ČR, tak abychom jim vyšli maximálně vstříc. Radíme klientům, aby využívali možnost rezervačního systému,“ dodal ředitel Prokop.