Starostové, podnikatelé, právník, historik a hned čtyři lékaři. Takové je profesní složení třináctky kandidátů na senátora v obvodu č. 75. Z části jsou to v regionu veřejně známá jména, v případě lékaře Radka Sušila jde o člověka, který už jako senátor pracuje 12 let.

Ten své rozhodnutí ucházet se opětovně o tento post zdůvodňuje např. tím, že nerad odchází od rozdělané práce.

„Chci pokračovat v oblastech, které znám a jsou mi blízké – zdravotnictví, sociální politika, ozdravění Karvinska. Za dvanáct let práce v Senátu jsem získal spoustu poznatků, které chci spolu se zkušenostmi z mé profese lékaře a znalostí problémů jednotlivých měst a obcí využít ve prospěch našeho regionu,“ dodává Radek Sušil.

On a všichni jeho protikandidáti bez výjimky považují za stěžejní téma nejbližších let útlum těžby uhlí a restrukturalizaci regionu a tvorbu nových pracovních míst. Více se o tom můžete dočíst ve webové verzi článku.

Senátní volby, zejména jejich druhé kolo, pokud se koná, se v některých obvodech dlouhodobě potýkají s velmi nízkou volební účastí. Jen pro zajímavost, v roce 2014, kdy se v obvodu č. 75 volil senátor naposledy, byla v 1. kole volební účast téměř 27 procenta, což je slušné, a ve druhé kole lehce přes 10 procent.

Volí lidé v 9 obcích

První kolo voleb do Senátu České republiky se na základě vyhlášení prezidenta Miloše Zemana koná 2. a 3. října spolu s krajskými volbami, případné, avšak očekávané druhé kolo pak o týden později 9. a 10. října.

Délka mandátu jednotlivých senátorů je šest let, přičemž každé dva roky se volí třetina senátorů. Letos se volí v sedmadvaceti volebních obvodech, mimo jiné v Ostravě, na Frýdecko-Místecku, Novojičínsku a Karvinsku. Tady budou senátora vybírat obyvatelé Karviné, Orlové, Stonavy, Petrovic u Karviné, Dětmarovic, Doubravy, Albrechtic, Horní Suché a Těrlicka.

Jestliže některý kandidát na senátora získá v prvním kole přes 50 procent hlasů, automaticky se stává senátorem. Obvykle se však koná druhé kolo, do něhož postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů z prvního kola. Senátorem může být zvolen občan starší 40 let a kandidovat může i senátor, jemuž právě končí mandát.

ANKETA S KANDIDÁTY

Redakce oslovila kandidáty na post senátora a položila všem dvě stejné otázky. Podívejte se, co odpověděli.

Seznam kandidátů – volební obvod č. 75 Karviná:
Radim Kravčík, (piráti),
Zdena Černínová (KSČM)
Lubomír Kuznik (Volba pro kraj)
Naděžda Franková (SPD)
Daniel Placzek (Trikolóra)
Radoslav Štědroň (JEDNOTNÍ)
Ondřej Feber (ANO)
Karel Světnička (MS Piráti)
Eliška Lazarová (ANK 2020)
Radek Sušil (ČSSD)
Miroslav Chlubna (NEZ)
Marian Lebiedzik Dobrá volba 2016)
Radomír Prus (nezávislý kandidát)

OTÁZKY

1. Co bylo vaším motivem pro kandidaturu do Senátu?

2. Jaký bude v nejbližších letech podle vás největší téma pro tento region? Máte představu, jak si s jeho řešením poradit?

ODPOVĚDI

Radim Kravčík (Piráti), č.1:
1. Protože se již několik let aktivně zapojuji do společenského dění na Karvinsku, tak z osobní zkušenosti vím, jak je těžké něco ovlivnit z pozice řadové občana. Senátorský mandát tuto moji pozici posílí.

2. Největším tématem je a ještě řadu let bude ukončení těžby uhlí a transformace regionu. Velké finanční prostředky na transformaci jsou připraveny z EU. Konkrétní vizi transformace řeší např. projekt POHO2030, na němž jsem se z části také osobně podílel.

Zdena Černínová (nestraník s podporou KSČM), č. 2:
1. Při své práci vnímám každodenní problémy občanů a všudepřítomnou obavu o budoucnost. Celý život jsem tvrdě pracovala a jednala s lidmi, ráda bych teď zúročila své zkušenosti. Mladí lidé, kteří nevidí perspektivu zde u nás, odcházejí z našeho regionu. To chci změnit a také tyto obavy přenést do centrálních orgánů a být ta, která vrátí rozvoj Karvinska opět do programu jako prioritní body zákonodárců.

2. Jednoznačně budoucnost těžebního průmyslu a dobývání černého uhlí a pak také nezaměstnanost. Změna je možná, ale bude trvat roky a stát miliardy. Nikdo nezná odpovědi na to, co bude dál, slyším od lidí kolem sebe velkou nejistotu. Nesouhlasím s názorem o útlumu od roku 2021 aniž by byl zpracován projekt a vyhodnocena všechna rizika pro naše město, kraj i republiku. Mohlo by nás to dovést ke kolapsu života všech občanů. Proto já požaduji jasné řešení a harmonogram postupu, kde budou řešeny problémy, které útlum a zastavení těžby jistě vyvolá.

Lubomír Kuznik (Volba pro kraj), č. 3:
1. Urychlené a zbrklé zavírání šachet a představa několika tisíců havířů a ostatních pracovníků OKD, kteří přijdou o zaměstnání. Dalším silným motivem je zastavení odlivu naší mládeže z našeho regionu do Prahy a dalších velkých měst.

2. Pro naše hnutí Volba pro kraj je hlavní téma nezaměstnanost a odliv hlavně mladých lidí z regionu. Také budu usilovat o to, aby peníze vyprodukované, byly daněny v našem regionu a ne pouze v sídlech společnosti, které jsou většinou v Praze. Zasadím se o to, aby byla co nejdříve vybudovaná průmyslová zóna Barbora.

Daniel Placzek (Trikolóra), č. 5:
1. Jsem altruista a pragmatik, ctím naše tradice a hodnoty. Motivem byla vlastně má nespokojenost. Mne jako občana Placzka, a také lékaře Placzka. A právě v této roli se denně setkávám s pacienty různých věkových skupin a sociálních statusů, kteří přichází se zdravotními problémy, jež mohou být a bývají důsledkem dlouhodobého stresu a nejistoty. Není příliš normální, aby různé věkové skupiny měly stejný strach a obavu z budoucnosti. Region si zaslouží víc než jen přezdívky „hornický, špinavý, průmyslový“, anebo negativní reklamu…zaslouží si změnu! Ne jen slova, ale konečně konkrétní činy.

2. Bude to ukončení těžby uhlí v regionu. O práci nepřijdou pouze horníci a zaměstnanci na povrchu, ale i partnerské firmy a jejich pracovníci. Všichni tito lidé mají svá finanční břemena. Tyto dosud „běžné výdaje“ dostanou konkrétní podobu až ztrátou jistoty v podobě zaměstnání. Řešením je správná politika zaměstnanosti, osobní přístup ke každému individuálnímu uchazeči a vytvoření sítě oborů, které odpovídají jak poptávce na trhu práce, tak schopnostem a dovednostem propuštěných zaměstnanců, kteří musí dostat plnou podporu pro svůj pracovní i životní restart.

Radoslav Štědroň (JEDNOTNÍ), č. 6:
1. Ne bylo, ale je. Chci hovořit k národu. Bez cenzury v mé vlasti, mi to umožní plně jenom pulpit v parlamentu. Lidi, máme hodně problémů v našem státě.

2. Problém karvinského senátního obvodu jsem plně vystihl v mém volebním programu, který je na stránkách www.stranaprace.cz. Ten problém jsem začal řešit v roce 2005 - viz trestní oznámení na vládu ČR. Dnes pak – vláda, myslí-li vážně – zastavení těžby uhlí, které zde ještě je, tvrdím, že toto rozhodnutí je nerozumné – špatné, ale to by česká vláda musela znát Krajíčkův zákon. Nezná ho. Senátor není zastupitel obvodu – je jeden z 281 zákonodárců, drtivá většina problémů karvinských je i drtivou většinou problémů – všech obyvatel naší republiky, budu tu pro celý národ, nejen pro mé sousedy.

Ondřej Feber (ANO 2011), č. 7:
1. Mám za sebou 30 let úspěšné práce pro Stonavu i Karvinsko a vím, co region potřebuje. Pořád tady lidé svojí prací tvoří víc, než pak dostávají zpátky. Chci tedy prosadit více dobrých investic a nové pracovní možnosti pro naše lidi. To je důležité nejen v souvislosti s útlumem OKD. Veřejné investice jsou receptem na krizi (a nejen tu koronavirovou). Musí se už taky konečně změnit zákony umožňující vyplácení sociálních dávek těm, kteří se vyhýbají práci - dávky mají dostávat jen ti skutečně potřební. A konečně - stát má sloužit občanům, je nutné státní správu zjednodušit a občany i podnikatele víc uchránit zbytečné byrokracie

2. Velkým tématem zůstane útlum OKD - ten musí být postupný (a podle mých informací bude) a musíme mít připraveny sociální programy tak, aby propouštění horníci našli novou práci a konec těžby neměl dopad na ně ani na jejich rodiny. Chci prosadit dřívější odchody do důchodu právě pro horníky z dolů. Změnu potřebují zákony umožňující vyplácení sociálních dávek těm, kteří si tohle zvolili jako způsob života. To opravdu už musí skončit - na Karvinsku o tom víme své.

Eliška Lazarová (ANK 2020), č. 9:
1. Stejně smýšlející kolegové, lékaři, zdravotníci , vědci, odborníci ve všech možných oborech,členové a přátelé nově vzniklého hnutí ANK 2020. Také čtyřicetiletá praxe ve zdravotnictví,pandemie, dopady zdravotní,existenční,ekonomické morální na nás všechny.

2. Zajištění zdravotní péče od prenatální po senium, zajištění správně organizovaného zdravotnictví. Pokračující elektronizace zdravotnictví , příprava na mimořádné situace, tvorba rezerv. Podpora vzdělávání a vědeckého výzkumu. Ochrana životního prostředí, přírodních zdrojů a jejich zhodnocení. Zákonné využití fondů a zdrojů, nových technologií na podporu zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji a zvláště v mém volebním obvodu. Zákonodárná činnost v PČR ve prospěch občanů a prosperity.

Radek Sušil (ČSSD), č. 10:
1. Jsem patriot, hrdý na region, ve kterém žiji a pracuji a chci za něj bojovat. Uvědomuji si problémy, které nás zde trápí a mám plno plánů, co udělat pro Karvinsko, aby se nám tu lépe žilo. Nerad odcházím od rozdělané práce, chci pokračovat v oblastech, které znám a jsou mi blízké – zdravotnictví, sociální politika, ozdravění Karvinska.

2. Jednoznačně nezaměstnanost a další problémy, které souvisí s útlumem těžby uhlí: úpadek dalších firem v regionu, odliv mladých a vzdělaných lidí, kteří hledají perspektivu jinde, naopak příliv sociálně slabých občanů, kteří se do Karviné stěhují kvůli nízkým nájmům - důsledku opuštěných bytů, nárůst kriminality… Ukončení těžby OKD ohrozí také příjmy obcí v regionu. Je proto jednou z priorit vybudovat novou rozsáhlou průmyslovou zónu a přivést do regionu velkého investora. To znamená připravit pro investory podmínky a vytvořit nová a zajímavá pracovní místa. Na řešení všech těchto problémů se chci aktivně podílet. No a kromě řešení nezaměstnanosti v regionu jsou zde má "osobní" témata: dostupná zdravotní péče, podpora seniorů a handicapovaných, pomoc mladým rodinám, STOP zneužívání sociálních dávek. Tedy to, čemu se v Senátu věnuji už dvanáct let - témata, související s mou profesí, sociální oblastí a problémy našeho regionu.

Miroslav Chlubna (NEZ), č. 11:
1. Motivů bylo více: je to částečná nespokojenost s prací současného senátora, jsou to výzvy, které tento region čekají, má nezávislost na velkých stranách a hnutích, a tím má možnost jednat podle svého uvážení.

2. Největší výzvou je ukončení těžby uhlí. Přestaneme těžit strategickou surovinu a nejsme připraveni na dobu pohornickou. Region nebyl restrukturalizován a hrozí velká nezaměstnanost, odliv mladých a vzdělaných lidí. Řešení není jednoduché, ale prvním krokem je přímá finanční podpora obcím a městům v regionu tak, aby nemuseli žádat o dotace. Dalším velkým problémem je přistěhování „nekvalitního“ obyvatelstva (použit stejný výraz, který byl použit ve studii pořízené státem) do regionu. Je nutné změnit systém výplaty dávek, a tedy aby vláda navrhla a parlament odsouhlasil změny v jejich vyplácení a k tomu navázal podmínky, za kterých se budou vyplácet.

Marian Lebiedzik (Dobrá volba), č. 12:
1. Přál bych si, aby moje kandidatura byla vnímána jako rozšíření nabídky výběru pro volbu do Senátu o dalšího kandidáta, který se při svém rozhodování bude, tak jako doposud, řídit tím osvědčeným tzv. „selským“ rozumem a bude snažit prosazovat v Praze zájmy karvinského regionu. Přitom bych chtěl využít nejen své znalosti a zkušenosti v oblasti školství, ale také s řízením největší obce v České republice, kterou Petrovice u Karviné jsou, či řízením Moravskoslezského kraje.

Právě dlouholetou zkušenost s vedením obce považuji za velmi důležitou, umožnila mi detailně se seznámit s potřebami a problémy, se kterými se jejich starostové dennodenně setkávají a které musí řešit, aby jejich obce a města dobře fungovaly a vytvářely dobré podmínky pro život svým obyvatelům. Díky starostování mám také možnost být neustále v kontaktu s lidmi a jejich názory na celou řadu důležitých problémů, se kterými se v běžném životě setkávají a co jim život komplikuje či otravuje.

2. Karvinsko jako historicky jedno z průmyslových center České republiky čeká útlum těžby, který se ale neobejde bez zásadní podpory zbytku republiky. Jestliže v minulosti Karvinsko přispělo k rozvoji zbytku země, nyní je na čase toto našemu regionu vrátit. Stát musí podpořit postupný útlum těžby uhlí bez zásadních ekonomických a sociálních dopadů na lidi, kteří zde žijí. Zároveň je nezbytné podpořit, a to i finančně, přechod regionu na nové typy výroby s vyšší přidanou hodnotou, která přinesou nová pracovní místa s adekvátní úrovní mezd pro důstojný život. To je velmi důležité i pro to, aby mladí lidé z našeho regionu neodcházeli. Naopak, aby zde viděli svoji perspektivní budoucnost a zakládali zde své rodiny.

Radomír Prus (nezávislý kandidát) č. 13:
1. Stávající situace je neudržitelná a země v krizových situacích potřebuje silné a odvážné lidi, kteří už v životě něco dokázali, umí vytvořit profesionální tým a společně prosadit potřebné změny zlepšující život nás všech. Bez osobností s nezbytnou odborností i pevnými zásadami, Česká republika nemůže pokračovat v ekonomickém, humanitárním ani sociálním růstu.

2. Jednoznačně se budeme muset vypořádat s útlumem hornictví, na které je v současnosti navázáno mnoho dalších pracovních míst. Cestou je moderní průmysl a firmy s vyšší přidanou hodnotou. Mám na mysli průmysl, ve kterém dělají lidé plnohodnotnou práci, a ne práci robotů z montovny. Do této transformace jsem se již pustil ve své podnikatelské činnosti stavbou továrny v průmyslové zóně bývalého dolu František a v politice chci prosazovat totéž. Technologie by nám pak pomohly zvládat další výzvy, jako je například současná hysterie okolo údajné pandemie Covid-19. Pak by ubylo nesmyslných, šikanózních a pro mnoho podniků likvidačních opatření.