Pokud to nestihnete, počítejte s problémy. Jen do 31. prosince 2007 platí občanky bez strojově čitelných údajů. Jedná se o všechny průkazy vydané do konce roku 1998. Nutnost výměny se vztahuje také na průkazy s platností neomezenou. Takové doklady si nemusejí měnit jen občané narození před 1. lednem 1936.

„Občanské průkazy mění úřadovna magistrátu v Karviné v Mírové ulici a je možné se zaregistrovat přes náš městský web na určitou hodinu a den. Na rozdíl od řidičáků ale není ani možné odhadnout, kolika občanů se to týká. Evidenci má k dispozici jen ministerstvo vnitra a to nám ji poskytne až v půlce prosince,“ uvedla mluvčí karvinského magistrátu Šárka Swiderová. Po 1. lednu 2008 si držitel propadlého občanského průkazu nevyzvedne žádnou korespondenci, důchod ani sociální dávky a nevyřídí spoustu dalších věcí na úřadech. S ohledem na lhůtu potřebnou k výrobě nového průkazu je třeba o nový požádat do konce listopadu.

„Občané jsou povinni ve všech případech požádat o vydání nového občanského průkazu nejpozději do 30. listopadu, tedy měsíc před skončením platnosti toho starého. Za výměnu občanského průkazu bez strojově čitelných údajů se nevybírá správní poplatek,“ vysvětlila vedoucí odboru občanskoprávního českotěšínské radnice Jana Mašková. Žádná nadbytečná opatření pro zapomnětlivce ale na většině úřadů nechystají.

„Občanské průkazy se vyměňují průběžně. Občané byli o nutnosti výměny informováni s dostatečným předstihem v městských novinách a prostřednictvím úřední desky, vývěsek a letáčků. Kromě toho probíhala i mediální kampaň. O mimořádných úředních hodinách se zatím neuvažuje. Ani naši úředníci ale nemají seznam těch občanů, jimž skončí platnost průkazů, aby je mohli k výměně osobně vyzvat,“ uvedla mluvčí orlovské radnice Nataša Cibulková. Těm, kteří po uplynutí patnácti dnů od vypršení platnosti starého průkazu nepodají žádost o nový, hrozí navíc pokuta. „Její výše může být až 10 tisíc korun, ale začínáme většinou u stokoruny, záleží na okolnostech,“ dodala Swiderová.