„Naprostou aroganci některých řidičů jsme viděli i v pondělí, kdy probíhal kontrolní den. Řidiči svévolně odstraňovali zábrany a oplocení a vjížděli do uzavírek na zrající recyklovanou podkladní vrstvu. Tím je ohrožena kvalita prováděných prací a samozřejmě bezpečnost neukázněných řidičů a hlavně pracovníků stavby," uvedl například vedoucí technicko-správního úseku Správy silnic Moravskoslezského kraje Tomáš Danihlík.

Svévolné chování některých řidičů potvrzují i karvinští strážníci. Právě oni podobné případy řešili během probíhající rekonstrukce už mnohokrát.

„Někteří řidiči třeba obrátí nebo shodí na zem zákazovou značku a jedou dál. Když je pak zastaví strážníci a řeší s nimi přestupek, hájí se tím, že žádnou značku neviděli nebo byla otočená, a tudíž neplatí a podobně," říká zástupce velitele karvinských strážníků Václav Ožana.

Problémů k řešení je tady ale více. „Třeba nedodržování rychlosti v úsecích, které jsou už částečně průjezdné, ale ještě se na nich pracuje. Snížená rychlost jízdy zde má určitě svůj smysl a je to pro bezpečnost projíždějících řidičů a také pro pracovníky stavby. Mnozí to ale zcela ignorují," doplňuje karvinský strážník.

Městská policie spolupracuje se silničáři i v dalších oblastech.

„Nejsme tady jen kvůli dohlížení na dodržování výše psaného. Sami s cestáři vyhodnocujeme, jak co nejlépe zvládat celou dopravní situaci, směrujeme šoféry a vysvětlujeme vedení objížděk a další," dodal Václav Ožana.