O zdražení pětisetkorunového poplatku se mluví už několik let a podle zastánců zvýšení cen má zdražení přinést především větší třídění odpadů a skládky mají být posledním místem, kde by odpad měl končit. I proto zdražení vítají například zastánci staveb nových spaloven, kterým dosud ekonomika kvůli konkurenci levných skládek nevychází: odvézt odpad na skládky je totiž dosud levnější.

„Kdyby stát dramaticky zvedl poplatek za skládkování, i když se o tom hovoří už dlouho a nikdy se k tomu nepřistoupilo, pak bychom si museli udělat propočty, na kolik by pro náš rozpočet bylo nadále únosné udržet tak nízkou sazbu. A tomu se bráníme, protože jde i o sociální aspekt, který by nejvíce zasáhl rodiny s dětmi, jelikož senioři u nás využívají propracovaný systém slev,“ vysvětlila mluvčí Českého Těšína Dorota Havlíková.

Zvyšovat poplatek za odpad se nikomu z politiků nechce. „Přesto město zatím neuvažuje o tom, že by zvyšovalo cenu za svoz pro občany,“ říká mluvčí Karviné Šárka Swiderová.

Perspektivní je podle mnohých třídění a separace odpadu. Sníží se tak objem odpadu, který se na skládky ukládá, a tím se také méně platí. 
„Snažíme se stále vylepšovat třídění a přidáváme možnosti, jak separovat, děláme osvětu cílenou hlavně na děti. O zvyšování ceny za svoz pro občany v tuto chvíli neuvažujeme,“ říká Šárka Swiderová.

Podobně přemýšlejí i v Havířově. Primátor Zdeněk Osmanczyk si myslí, že je lepší jít cestou osvěty separování odpadů, které snižuje náklady na skládkování. „V Havířově teď třeba zjišťujeme zájem lidí o kompostéry a připravujeme pilotní projekt na separaci biologicky rozložitelného odpadu ve vybraných havířovských domácnostech,“ připomněl primátor.

V Havířově zvyšovali poplatek za odpad loni po několika letech a dnes činí 552 koruny na osobu. Výše poplatku je v jednotlivých městech různá, ovšem ani to, co lidé platí, nikde nepokryje náklady, které radnice na likvidaci vydá.

„Na jednoho poplatníka město doplácí 294 koruny, které jsou rozdílem skutečných celkových nákladů a místního poplatku," řekla mluvčí města Eva Wojnarová.

V Českém Těšíně činí skutečné celkové náklady na svoz odpadů 840 korun na občana, zatímco lidé zaplatí jen 420 korun.

Orlované platí ročně za odpad 524 korun. A zatímco město na poplatku v loňském roce vybralo 17,5 milionu korun, za sběr a svoz směsného komunálního odpadu však zaplatilo téměř 28 milionů.

Vedení města prý navíc místo zvyšování poplatku vidí cestu v důslednější separaci odpadu.

„Máme v úmyslu zřídit třídící linku a k likvidaci bioodpadu vlastní kompostárnu. K prosazování tohoto záměru bude zapotřebí osvětová kampaň, aby občané zmíněné řešení přijali tak, jako tomu bylo s likvidací kuchyňského odpadu, kde jsme dosáhli pěkného výsledku," uvedl orlovský starosta Jaromír Kuča.