Projekty, na něž budou chtít žadatelé získat příspěvek, musí mít náklady v rozmezí od 100 tisíc do 2 milionů korun. Pro obecní a městské projekty je horní hranice rozpočtu 2,5 milionu korun. „Obce se dohodly, že oproti minulému období se zvýší spoluúčast žadatelů na třicet procent uznatelných nákladů,“ vysvětlil předseda MAS Bohumínsko Lumír Macura. Výzvu k podání žádostí vyhlásí »MASka« 26. dubna, zájemci je mohou předkládat od 3. do 28. května.

„Dotace podpoří širokou škálu projektů od investičních plánů v zemědělském sektoru, přes vybavení neziskovek až po modernizaci městského mobiliáře a veřejného prostranství. Podnikatelé mohou zvýšit svou konkurenceschopnost nákupem nových technologií, obce vylepšit veřejné prostory,“ popsal Macura. Dodal, že program Společné zemědělské politiky je pro žadatele z Bohumínska novinkou. V aktuálním dotačním období 2021 – 2027 jej mohou využít vůbec poprvé.

Začíná přestavba přednádražního prostoru u ocelové lávky v Bohumíně. Duben 2024.
Začíná přestavba přednádražního prostoru u ocelové lávky v Bohumíně

Program je zaměřený především na dotace do zemědělství a podnikatelského rozvoje malých a středních firem. „Úspěšným žadatelům vyplatíme finance například na modernizaci strojů, stavbu skladovacích prostor, nákup výrobních linek a podobných zařízení,“ podotkla projektová manažerka MAS Bohumínsko Veronika Šeligová. Dotačního titulu však mohou využít i neziskovky, a získat tak potřebné vybavení, například mobilní přístřešky, velkokapacitní stany, pódia, projektory a další techniku.

Výzva platí i pro města a obce, kterým dotace umožní investovat do nových zastávek hromadné dopravy, oprav drobných památek a míst posledního odpočinku, dětských hřišť, sportovišť nebo třeba separačních hnízd.

Podrobné informace o výzvě a podmínkách pro podání žádosti najdou zájemci na webových stránkách MAS Bohumínsko.