Právě přehrady jsou hlavním lákadlem pro turisty z Polska. Jejich zájem může zvýšit nabídka sportovního vyžití a rozšiřující se nabídka provozu motorových plavidel.

Oproti loňskému ročníku nebyly letos prezentovány Mezinárodní motocyklové závody Havířovský zlatý Kahanec. Město totiž razantně omezilo finanční podporu této akce a organizátoři si zatím nejsou jisti, zda vůbec letošní ročník uspořádají. 

"Město Havířov se ve spolupráci se sdružením obcí mikroregionu na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Globálně objevilo již podruhé. V letošním roce se Havířov prezentoval v Mezinárodním kongresovém centru v Katovicích společně s dalšími dvěma sty vystavovateli převážně z Polska a Slovenska," informovala mluvčí havířovského magistrátu Jana Dybová.

Během pátečního zahájení veletrhu se prezentace zúčastnili vedoucí představitelé města i mikroregionu. „Díky poloze města vůči polským hranicím se pro zdejší turisty stáváme stále lákavějším městem. Nejen v letních měsících zaznívá na turisticky atraktivních místech, jako je havířovské koupaliště či blízké přehrady, nebo během kulturních akcí polský jazyk stále častěji. Návštěvnost města polskými turisty se pro Havířov stává stále významnější," uvedla havířovská primátorka Jana Feberová.

Návštěvníci veletrhu získávali informace o regionu na samostatném stánku, odkud si měli možnost odnést množství vícejazyčných tiskových propagačních materiálů či drobných propagačních předmětů.

„Mohou získat například publikaci o architektonickém stylu Sorela, turistického průvodce městem nebo zcela novou brožuru o nejzajímavějších místech Havířova i mikroregionu. Na stánku jsou k dispozici drobné propagační předměty. Nezapomněli jsme ani na děti, pro které jsme připravili plastelínu, pastelky, hry domino či mikádo a mnohé další," sdělila Petra Maňhalová z kanceláře primátora havířovského magistrátu.

„Za obce mikroregionu nabízíme návštěvníkům veletrhu aktualizovanou cyklomapu území od Havířova až po podhůří Beskyd, podrobnou mapu mikroregionu s cyklotrasami i možností ubytování, vícejazyčnou mapu z oblasti regionu Beskydy a drobné upomínkové předměty s turistickou tematikou," řekl Jaroslav Votýpka, administrátor Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady.