Ten provádí krajský úřad nebo ministerstvo životního prostředí, a to si vždy vyžádá svůj čas. Vyplývá to ze stanoviska krajského úřadu. Rozhodnutí o stavebním povolení to může posunout dokonce až o několik let!

Krajský úřad rozhodl, že se bude dělat tzv. velká EIA, ve které se musí Ředitelství silnic a dálnic vypořádat s připomínkami k projektu. Vyplývá to ze závěru zjišťovacího řízení odboru životního prostředí krajského úřadu z 20. ledna.

A to vše proto, že několik subjektů, včetně dotčených obcí, zaslalo ve zjišťovacím řízení desítky připomínek. Stejně tak řadoví občané, od nichž přišlo na krajský úřad v této věci téměř 400 nesouhlasných stanovisek. „To je dobrá zpráva, že ta stavba nenechává lhostejným tolik lidí. Nečekali jsme, že se jich ozve až tolik,“ říká spokojeně Martin Cyž ze spolku Životice sobě, jehož členové dlouhodobě kritizují přípravu této silniční stavby.

Cílem zjišťovacího řízení bylo posoudit environmentální a společenské dopady stavby silničního obchvatu, který má vést okrajovými částmi Havířova a také obcemi Šenov, Horní Suchá, Těrlicko a Třanovice.

Starosta Těrlicka David Biegun připomněl, že obec podala 27 připomínek, z nichž 24 požaduje krajský úřad v dokumentaci EIA zpracovat.

„Co nám vadí? Je toho hodně. V prvé řadě ale naprostá zbytečnost té cesty. Když se podíváte na infrastrukturu Moravskoslezského kraje a speciálně Třinecka, vidíte, že je nesmysl stavět další silnici v tak silně znečištěném regionu jako je Karvinsko a Třinecko. Naopak by bylo dobré dělat kroky, které povedou ke zmírnění tohoto znečištění,“ řekl starosta Těrlicka.

Podle Martina Cyže ze spolku Životice sobě všechny obce, úřady a spolky podaly v této věci obsáhlá, kvalitní stanoviska čítající desítky stran. „Na druhé straně havířovský magistrát byl stručný. Jak se lze dočíst v jeho vyjádření, město není schopné ochránit zájmy okolních obcí a ani svých okrajových lokalit,“ říká Cyž.

Stavba se citelně prodraží

V tzv. velké studii EIA se bude muset zpracovatel vypořádat se stovkami připomínek. Jen krajský úřad jich ve svém stanovisku ke zjišťovacímu řízení uvedl 47. Výhrady a připomínky má Česká inspekce životního prostředí, která požaduje posuzovat záměr v celém rozsahu dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Ministerstvo životního prostředí považuje tvrzení oznamovatele: „… že realizací a provozem záměru velmi pravděpodobně nebude ovlivněna žádná ze složek životního prostředí, ani zdravotní stav obyvatel nad míru, která by znamenala zvýšené riziko jak pro obyvatele, tak pro tyto složky životního prostředí a jeho realizace a provoz jsou akceptovatelné,“ s ohledem k výměře záměrem dotčených zemědělských pozemků za absurdní. Takto to stojí ve vyjádření dotčeného správního úřadu na úseku ochrany zemědělského půdního fondu k oznámení záměru.

Martin Cyž se domnívá, že zpracovatel EIA bude mít velmi těžkou úlohu, aby se mu povedlo se všemi připomínkami vypořádat. „Je také více než pravděpodobné, že i kdyby se s nimi vypořádal, celá stavba se znatelně prodraží,“ myslí si Cyž.

Alternativní trasa

Příprava stavby silnice I/11 v úseku Havířov – Třanovice trvá již několik let a je doprovázena veskrze nesouhlasem z řad obyvatel dotčených obcí, ale třeba také lidí z havířovské městské části Životice. Tu by nová silnice vzhledově velmi poznamenala, nemluvě o zvýšení množství prachu a hluku z projíždějících aut. Odpůrci trasy v úseku z Horní Suché do Třanovic navrhují pokračovat z Havířova k dálnici D48 po stávající silnici přes Stonavu a Chotěbuz, kudy dnes už kamiony stejně jezdí.