Krajský úřad rozhodl, že se bude dělat tzv. velká EIA, ve které se musí Ředitelství silnic a dálnic vypořádat s připomínkami k projektu. Vyplývá to ze závěru zjišťovacího řízení odboru životního prostředí krajského úřadu z 20. ledna.

Mapa míst, kudy by měl v budoucnu měl vést silniční obchvat Havířova a silnice přes Těrlicko na dálnici k Třanovicím.
Kritika stavby obchvatu Havířova. Padnout mají nejen životické pomníky

Cílem zjišťovacího řízení bylo posoudit environmentální a společenské dopady stavby silničního obchvatu, který má vést okrajovými částmi Havířova a také obcemi Horní Suchá, Těrlicko a Třanovice.

Lidé mohli vznést ke krajskému úřadu v Ostravě písemnou připomínku k plánované trase silnice do 9. ledna.