Nový karvinský sto osmdesát tři metrů dlouhý most prošel na trase obchvatu zatěžovací zkouškou. Jejím cílem je ověřit statickou funkci konstrukce mostu, tedy ověření statických výpočtů se skutečným chováním konstrukce při jejím zatížení. To proběhlo celkem čtyřikrát.

„V každém z těchto čtyř stavů setrvají vozidla na mostě třicet minut, což je doba „plného zatížení“ pro daný zatěžovací stav. Technici pokaždé měří poklesy konstrukce při zatížení a z výsledků vyhodnotí, zda výpočty sedí, zda tam nejsou nějaké anomálie,“ vysvětlil stavební inženýr společnosti Skanska Michal Hrutkai.

Pro Deník k novému mostu dodal, že mostní konstrukce je během zkoušky opakovaně vystavena působení zkušebního zatížení. „V případě tohoto mostu se jedná o osm plně naložených čtyřnápravových automobilů, každý o hmotnosti 32 tun,“ řekl.

K TÉMATU

O mostu

Železobetonový most přes Olši je součástí silničního obchvatu Karviné. Celková délka nosné konstrukce je 183 metrů a mostem převáděná silnice I/67 vede ve výšce přibližně devět metrů nad přilehlým terénem. Rozpětí hlavního pole (nad řekou) je 70 metrů, krajní pole mají rozpětí 56 metrů. Nosná konstrukce mostu je ocelová, jde o zhruba 820 tun oceli, plus železobetonová deska.

Jihozápadní obchvat Karviné je dlouhý bezmála tři kilometry. Slavnostní otevření je plánováno na 17. července.