Poté, co Ředitelství silnic a dálnic České republiky počátkem letošního roku z nedostatku finančních prostředků pozastavilo přípravy k zahájení stavby jihozápadního obchvatu Karviné, karta se během roku obrátila. Investor (ŘSD) má prodlouženu platnost územního rozhodnutí a včera se k investici přihlásili i karvinští zastupitelé. Souhlasili také s případnou spoluúčastí města. „Je hrozně důležité, že se nám podařilo zajistit podporu krajských úředníků. Snažíme se všechny administrativní procesy urychlit tak, aby investor mohl nejpozději do podzimu roku 2009 požádat o vydání stavebního povolení. V tom případně by se mohlo hned napřesrok začít stavět,“ vysvětlil náměstek karvinského primátora Zbyněk Gajdacz, který má tuto problematiku na starost.

Dobrou zprávou podle něj je, že už byla podepsána smlouva se zhotovitelem projektové dokumentace ke stavebnímu povolení. „Důležité je, že jsou zajištěny peníze na veškerou dokumentaci a město má v této záležitosti podporu krajských úředníků,“ dodal Gajdacz. O vybudování silničního obchvatu Karviné se hovoří už dobré dvě desítky let. Až v posledních letech se však věci pohnuly kupředu a město před dvěma lety získalo souhlasné stanovisko majitele velké části pozemků, po kterých má obchvat vést, důlní společnosti OKD. Celý obchvat až po roce 2015 Těžaři však mají jednu zásadní podmínku: do roku 2010 se může stavět jen po Darkovský most. „Území od Darkovského mostu dál směrem k silnici vedoucí na Český Těšín je v oblasti důlních vlivů, a proto tam bude možné stavět až po roce 2015, kdy by měly vlivy doznít,“ vysvětlila mluvčí OKD Věra Breiová.

Podle neoficiálních informací se v epicentru těžby v místech podél řeky Olše očekávají až osmimetrové poklesy krajiny. Stavět tam novou silnici je tudíž zatím nemožné. Trasa jihozápadního obchvatu Karviné má vést po Nádražní ulici a místě tzv. brýlí, tedy podjezdu pod výpadovkou na Ostravu, má být silnice prodloužena a na mostních pilířích vést zčásti okrajem jezera, překlenout železniční trať a končit z pravé strany u Darkovského mostu. „Tam by se provizorně napojila na úsek silnice vedoucí od Stonavy a po zhruba 500 metrech by se napojila na silnici vedoucí na Český Těšín. Toto provizorium by se po roce 2015 odstranilo,“ vysvětlil Gajdacz. Podle něj je vybudování silničního obchvatu města co nejdříve velmi důležité zejména s ohledem na to, že za pár týdnů bude zprovozněn první úsek dálnice D 47 z Ostravy do Bohumína a do dvou let bude celá dálnice D 1 vedoucí z německých hranic přes Plzeň, Prahu a Brno končit v Bohumíně. „Dá se tedy očekávat zvýšení tranzitní dopravy přes Karvinou ve směru Bohumín – Český Těšín a naopak,“ dodal.