Její název je odvozen od rituálu pouštění věnců po vodě.

Tradiční zahájení obstaral alegorický průvod. Obcí projela vyzdobená koňská spřežení s vozy, a v moderní podobě pak ozdobené vlečky tažené traktory.

Cíl kolony byl v areálu PZKO, kde se jedlo, pilo, hodovalo, klábosilo a zpívalo. K dobré náladě zahrála dechová hudba.