„Od počátku jsme se domnívali, že i přípravné a průzkumné práce jako právě ražby chodeb jsou součástí velkého záměru rozšíření těžby a měly by být tedy nedílnou součástí tzv. EIA studie posuzující vliv této činnosti na životní prostředí. Tu ale v době začátku ražeb OKD nemělo schválenou. Proto jsme se rozhodli podat na báňský úřad správní žalobu za to, že vydal OKD povolení nezákonně," vysvětlila Monika Heisigová, představitelka hnutí S.O.S. Karviná.

Mluvčí Státní báňské správy ČR Bohuslav Machek však ujišťuje, že je vše v pořádku. „Průzkumná ražba byla povolena a rozhodnutí nabylo právní moci. Pokud já mám informace, ražba zatím uskutečněna nebyla," říká Machek.

Zároveň dodává, že k povolení průzkumných ražeb není potřeba mít platnou studii EIA. „Pokud jde o samotnou žalobu ze strany S.O.S. Karviná, toto zatím komentovat nebudeme a vyčkáme rozhodnutí soudu," dodává mluvčí české báňského správy.

Mluvčí společnosti OKD Ivo Čelechovský říká, že lidé ze spolku S.O.S Karviná zaměňují dva pojmy zahájení těžby za průzkumné ražby pod lokalitou Karviná-Staré Město. „To jsou dvě zcela odlišné činnosti. Průzkumné ražby, které nepodléhají procesu EIA, což potvrdilo i stanovisko krajského úřadu, jsou v souladu s Horním zákonem, byly řádně povoleny OBÚ v Ostravě a prošly i odvolacím řízením v rámci Českého báňského úřadu. Správnost tohoto postupu potvrdilo i ministerstvo životního prostředí v rámci veřejného projednávání EIA. Celý tento proces byl následně vysvětlen i zástupcům S.O.S Karviná," vysvětlil Ivo Čelechovský.