Před čtyřiceti lety - 1. října 1974 - se Datyně staly městskou částí Havířova.

Druhý den oslav patřil radovánkám ve stylu Divokého západu v areálu místní Základní a Mateřské školy, která je odloučeným pracovištěm ZŠ Frýdecká. Děti se představily půlhodinovým pohybovým programem. Školní budova tentokrát pod patronací místní skupiny Českého svazu žen otevřela své prostory široké veřejnosti. Její historie sahá do roku 1881.

Návštěvníci si mohli prohlédnou výstavu dobových fotografií i kronik. Nejstarším účastníkem sobotní vzpomínky byla bývalá žákyně školy šestaosmdesátiletá Jiřina Motyčková. K zajímavostem se řadí i zvonice postavená v roce 1896.

Na závěr slavností vystoupí v neděli vpodvečer Datyňské amatérské divadlo scénkou ze života.