Demoliční práce skončily v neděli odpoledne stržením poslední zdi. O začátku demolice Deník informoval v článku: Do vybydleného domu se zakousl bagr

Pro strojníky ovládající bagry nebylo samotné stržení domu žádnou těžkou prací. Do cihlových stěn se stačilo strojem jen opřít a poroučely se k zemi. Za jiných okolností by jim stržení domu trvalo několik hodin, v hustě zastavěné oblasti však museli postupovat pomalu a s maximální opatrnosti. Bagristi se snažili zdi strhávat tak, aby suť padala dovnitř domu. pro snížení prašnosti se suť zkrápěla vodou.

„Jedná se sice o poměrně lehkou demolici, ale jde o zastavěnou oblast s pohybem vozidel a chodců. Proto postupujeme velmi opatrně, abychom neobtěžovali prachem a hlukem," řekl předák demoliční čety Libor Tobola.

Po stržení nadzemní části domu budou odstraněny zbytky sklepů. Poté bude celý prostor zarovnán a město na něm nechá postavit hřiště. To bude odděleno od frekventované ulice

Demolice domu byla dlouhodobě plánovaná. Městu se už nevyplatilo dům dále nákladně udržovat v době, kdy je volných bytů v lokalitě dostatek. Na demolici navíc radnice získala státní dotaci, která má pomoci lokalitám se sociálními problémy a starý Šumbark mezi ně patří.