Jako host se jí zúčastnila čtyřčlenná jihokorejská rodina Jang z Ostravy. V rámci bohoslužby pastor Jiyun Jang ve stručnosti přiblížil školský systém v Koreji. Po školce nastoupí děti do základní školy, kde stráví šest let. Pak přecházejí na jinou školu, kde si ještě rozšiřují všeobecné znalosti. Nejdůležitějšími předměty jsou korejština, angličtina a matematika. Žáci nosí školní uniformu, přitom každá škola má svou vlastní. Po třech letech následuje střední škola a pak mohou studenti pokračovat na univerzitě. Ke každé škole patří obrovské hřiště a velká tělocvična. Na vzdělávání v Jižní Koreji se klade velký důraz. Rodina Jang obohatila nedělní setkání křesťanů také menším pěveckým koncertem.

Škoda, že tentokrát počasí nepřálo a dětské radovánky, které následovaly, byly tím trochu ochuzené. Konaly se v prostorách kostela a ne jak se původně počítalo v kostelní zahradě.

Vítání prvňáků na ZŠ Gorkého v Havířově.
OBRAZEM: Do prvních tříd v kraji nastoupilo 10 tisíc prvňáků